חזון הקליניקות הכלכליות הוא שהעוסקים בפעילות כלכלית ועסקית ייקחו על עצמם אחריות להשתמש בידע ובנסיון שלהם בכדי לתרום לקהילה ולהוביל לשינוי חברתי.

תוכנית הקליניקות הכלכליות


  • הקליניקות הכלכליות בבית ספר טיומקין לכלכלה באוניברסיטת רייכמן מעניקות באמצעות סטודנטים לכלכלה, חינוך וייעוץ כלכלי לאוכלוסיות מעוטות יכולת ולעסקים קטנים וחברתיים.
  • הקליניקות במסגרת תוכנית לימודי הכלכלה מיועדות לחשוף את הסטודנטים לאוכלוסיות מגוונות ולפתח בהם רגישות והבנה של הסוגיות האנושיות המורכבות בהן מטפלת הכלכלה. מההיבט החינוכי יש ערך ממשי בלמידה מעשית ממוקדת פרוייקט בקבוצות קטנות.
  • תוכנית הקליניקות מרחיבה משמעותית את מודל הוראת הכלכלה באוניברסיטת רייכמן באופן שמחבר את עולם התאוריה לעולם המעשי תוך תרומה משמעותית לסביבה בה אנו חיים.

הזדמנות ייחודית


  • להיחשף לסוגיות האנושיות המורכבות בהן מטפלת הכלכלה.
  • ללמוד על תאוריות של עוני, אי-שוויון, רווחה וכלכלה.
  • לשלב לימודים אקדמיים עם עבודה מעשית: ליישם את התאוריה הכלכלית הלכה למעשה, לחזור עם תובנות מהשטח לדיון אקדמי בכיתה, לגבש עמדות ולשוב לשטח בכדי לבחון את יישומן.
  • לצבור ניסיון מקצועי וידע מעשי ולתרום תרומה משמעותית לחברה בה אנו חיים.