במהלך השנה השלישית ללימודים נוטלים כל הסטודנטים חלק בסדנת כתיבת ניירות מדיניות. בסמסטר הראשון שומעים התלמידים הרצאות בנושאי מדיניות שונים מאת מקבלי מדיניות ודמויות מרכזיות בכלכלה הישראלית ומגבשים הצעה לנייר מדיניות שעליו הם עובדים במהלך הסמסטר השני בהנחייתו של חבר סגל.

​ סדנת כתיבת ניירות מדיניות כלכלית - שנת תשפ"ב

 • כיצד ישפיע שירות אזרחי על אפשרויות התעסוקה של החברה הערבית ובפרט של נשים ערביות?


 • כיצד תקציב הביטחון משפיע על צמיחה?


 • כיצד קרבה לתחנת רכבת קלה בירושלים משפיעה על מחירי דירות למגורים בעיר?


 • כיצד אנליסטים משפיעים על תשואות בשוק ההון והאם קיימת הטיה בהמלצותיהם?


 • השפעת מיקום אסדת קידוח הגז "תמר" על מחירי הנדל"ן בקרבתה


 • האם הפרויקטים התחבורתיים צפויים להפחית את שיעור הבעלות על רכב בישראל?


 • השפעת השינוי התפיסתי של מיסוי חברות רב-לאומיות (MNE) על ישראל


 • השפעת ביטול מכסים ומגבלות יבוא של ירקות ופירות על שכיחות מחלות בקרב אזרחי ישראל


 • השפעת השינויים בשכר המינימום על התעסוקה בישראל


 • מהי ההשפעה של התקנת מערכות חשמל סולארי על משקי הבית וכלכלת ישראל


  וכיצד פועלת ממשלת ישראל לצורך קישום היעדים המדיניים והגלובליים