במהלך השנה השלישית ללימודים נוטלים כל הסטודנטים חלק בסדנת כתיבת ניירות מדיניות. בסמסטר הראשון שומעים התלמידים הרצאות בנושאי מדיניות שונים מאת מקבלי מדיניות ודמויות מרכזיות בכלכלה הישראלית ומגבשים הצעה לנייר מדיניות שעליו הם עובדים במהלך הסמסטר השני בהנחייתו של חבר סגל.

​ סדנת כתיבת ניירות מדיניות כלכלית - שנת תשפ"א

 • השפעת חוק לרון על תעסוקת מקבלי קצבת נכות בישראל


 • מדיניות הממשלה לעסקים הקטנים בתקופת הקורונה


 • הטבת מס חברות


 • מהו קצב גידול הסחר בין מדינות שהחלו לסחור?


 • רפובליקת בננות


 • ממצאי המחקר: הריבית מניעה את הצריכה


 • להמר על בטוח


 • אילו סחורות יושפעו בעקבות הסכם השלום עם איחוד האמירויות?


 • הביקוש לכדורגל לאומני


 • כיצד קצבאות הילדים משיפיעות על היצע העבודה של נשים


 • האם פריסת תשתיות תקשורת בפריפריה תגביר הגירה פנימית חיובית אל הפריפריה ?