אודות ד"ר מרים ושלדון אדלסון ז"ל

 

תמיכתם הנדיבה של ד"ר מרים ושלדון ג.אדלסון ז"ל מהווה תשתית משמעותית לייסודו ופועלו של בית הספר אדלסון ליזמות.
חזון בית ספר אדלסון ליזמות הוא חיזוק מעמדה הכלכלי של מדינת ישראל ועידוד יזמים צעירים יהודים וישראלים מכל רחבי העולם להמשיך במסורת החדשנות ארוכת השנים.
בית ספר אדלסון ליזמות שואף לממש את חזונו על ידי טיפוח יזמים ישראלים "מלידה" והטמעת חשיבה יזמית למנהיגיה העסקיים.