סגל בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה

עם סגל ההוראה של בית הספר נמנים טובי המרצים והחוקרים בישראל: פרופסורים ומרצים בעלי ניסיון הוראה במיטב האוניברסיטאות בעולם ולצידם, מנהלים בכירים במגזרים הציבורי והפרטי, המקשרים את התאוריות עם עולם המעשה.