ניוזלטר בית הספר התעדכנו בנעשה בבית הספר!

ניוזלטר בית ספר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה, נשלח מדי חודש ומעדכן אודות אירועים, כנסים וחדשות!