התמחות במסגרת הקורס של אופיר פינס-פז, שר הפנים ושר המדע התרבות והספורט לשעבר

 

הקורס 'התמחויות בממשל' מקנה 2 נקודות זכות אקדמיות עם מילוי חובות הקורס. הרישום לקורס הינו על בסיס מקום פנוי ומיועד לסטודנטים לממשל בתואר הראשון - במסלולים ממשל (משנה ב'), ממשל-קיימות (משנה ב'), משפטים – ממשל (החל משנה ג') וכן לסטודנטים/ות לתואר שני במסלול מדיניות ציבורית ושיווק פוליטי.

 

הסטודנטים/יות בקורס יוכלו לבחור להשתלב בהתמחויות בארגונים שונים מתוך רשימה מוצעת במשרדי ממשלה ובגופים ציבוריים, לרבות בעיריות ורשויות מקומיות, חברות ועמותות בעלות ממשק ממשלי, העוסקות בנושאים חברתיים ובתחומי הקיימות וכן בחברות העוסקות בתחום הפרסום ויחסי ציבור. מגוון האפשרויות להתמחות וכן מגוון הארגונים והגופים בהם מתקיימת ההתמחות- הינם דינאמיים. השיבוץ למקום ההתמחות נעשה תוך דיאלוג עם הארגון ומותאם לצרכים ולדרישות השונות של הארגון ושל הסטודנטים/יות.


הקורס הינו קורס שנתי: במהלך סמסטר א' מתקיים מפגש הכנה יחיד בתחילת שנה"ל ומפגשים פרטניים לשיבוץ במקום ההתמחות. ההתמחות בפועל מתבצעת במהלך סמסטר ב' ומחייבת פעילות במסגרת הארגון הנבחר במהלך יום בשבוע (כ -6 שעות) במהלך כל הסמסטר. ארבעת השעורים האחרונים בסמסטר הינם חובה. בשעורים אלו יציגו הסטודנטים/יות את התמחויותיהם בכיתה.