התמחות בדוברות הכנסת

 

התמחות בדוברות הכנסת - כחלק ממסגרת תכניות ההתמחות בכנסת - הכנסת מציעה תוכנית התמחות חדשה בדוברות הכנסת. המתמחים במערך דוברות הכנסת ייקחו חלק בפעילות הדוברותית של וועדות הכנסת, בדברור אירועים, ביקורים רשמיים ודיונים בנושאים שעל סדר היום הציבורי והתקשורתי. הם יסייעו בכתיבה והפצה של עדכונים לתקשורת, קשר עם עיתונאים ומערכות בזמן אמת, קידום נוכחות תקשורתית לכנסת ופעילותה, הפקת תכנים לניו מדיה ועוד. העבודה תעשה בצמוד לצוות דוברות הכנסת. הגשת מועמדות תתבצע במענה ל'קול קורא' שמפורסם בסיום שנה"ל ומותנה במעבר מיונים על ידי צוות הדוברות בכנסת ובעמידה בהכשרה במהלך חופשת הקיץ.