התמחות בתוכניות ומכוני מחקר של ביה"ס לממשל ואוניברסיטת רייכמן


התמחות זו הינה בעלת אופי מחקרי בעיקרה ומיועדת לסטודנטים/יות המעוניינים להרחיב את כישוריהם בתחומי המחקר האקדמי והיישומי. תוכנית זו פתוחה בפני סטודנטים לממשל במגוון המסלולים בתואר הראשון, החל משנה ב' ללימודיהם וכן לסטודנטים בתואר שני, במסלול המקנה נקודות זכות או במסלול ללא נקודות זכות. ההתמחות מותנית באישור מראש מטעם המכון או התוכנית ובהתאם לדרישותיהם.

 


מסלול המקנה נקודות זכות - במסלול זה חלה חובת הגשת עבודה או נייר עמדה למנחה מטעם המכון או התוכנית עליה יינתן ציון עובר/נכשל וכן במילוי מינימום של 78 שעות במהלך ההתמחות. הציון 'עובר' ומילוי מכסת השעות יזכו ב 2 נ"ז כקורס בחירה ממשלי בתואר.

 


מסלול ללא נקודות זכות - פתוח לכלל הסטודנטים בממשל משנה א' ואילך, מאפשר השתלבות במגוון פעילויות המתקיימות במכונים ובתוכניות המחקר השונות בביה"ס, כגון סיוע בארגון ובהפקת כנסים בינלאומיים, ימי עיון, סימולציות ועוד. מסלול זה אינו מחייב הגשת עבודה.

 

  • מסגרת ההתמחות תקבע מראש ובתאום עם אנשי הקשר במכון או בתוכניות המחקר לאחר ראיון אישי.
  • סטודנטים/יות שיתמחו באחד ממכונים אלו, יעבדו ישירות תחת אחד מאנשי/נשות המכון או תוכנית המחקר ובהנחייתו/ה וייקחו חלק בפעילות השוטפת של המכון או התוכנית - איסוף נתונים, מחקר, כתיבת עבודה או נייר עמדה ועוד.
  • עבודות סטודנטים/יות אשר ימצאו על ידי אנשי/נשות המכון או תוכנית המחקר כראויות לפרסום, יתפרסמו תחת שם המתמחה ובאישורו/ה.
  • הרישום להתמחויות במכוני המחקר יעשה ישירות על ידי איש/אשת הקשר במכון או בתוכנית.
  • תלמידי ממשל בביה"ס הבינלאומי בתואר הראשון והשני, למעט במסלול של לימודי ביטחון וטרור (MA), הבוחרים בהתמחות זו, יאשרו את ההתמחות מול מר' אורי ברזל (barzel.ori@post.runi.ac.il).
  • סטודנטים אשר יעמדו בכל התנאים ולאחר שיגישו עבודה למנחה מטעם התוכנית או המכון, עליה יקבלו ציון, יזכו ב-2 נ"ז כקורס בחירה ממשלי בתואר, תחת מסגרת ההתמחות (Internship) .
  • לא יתאפשר לקבל נ"ז על התמחות אשר לא אושרה מראש.
  • יש לשים לב כי ייתכנו שינויים במהלך השנה, לרבות פתיחת אפשרויות נוספות במסגרות המחקריות בביה"ס ובמרכז.

 

תוכניות ומכוני המחקר:

 

המכון לחירות ואחריות
המכון למדיניות נגד טרור ICT
המכון למדיניות ואסטרטגיה IPS
פרויקט סדר היום הפוליטי בישראל (CAP-IL)

מכון אבא אבן לדיפלומטיה בינלאומית