​התמחויות Pop-Up

 

במהלך שנת הלימודים, מוצעות מגוון אופציות נוספות להתמחות שנפתחות אד-הוק. הצע המשרדים, הארגונים, החברות והעמותות המציעות התמחות הינו דינאמי ומשתנה ואנו עושים כל מאמץ להציע אפשרויות חדשות גם במהלך השנה. בין האפשרויות המוצעות:
(The World Jewish Congress (WJC, עמותת הנגישות לישראל, המשרד לביטחון פנים ועוד.

יש לעקוב אחר 'קולות קוראים' המתפרסמים באופן עיתי על מנת להגיש מועמדות להתמחויות אלו.

 

לפרטים נוספים ושאלות יש לפנות לרכזת התוכנית להתמחויות בממשל בבית ספר לאודר- ד"ר מיכל שביט: mshavit@runi.ac.il

 

התמחות בפורום דבורה
SIGNAL Internship Description 2022
משרד הרווחה