קול קורא להגשת מועמדות לממשלת הצללים

 

בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן שואף לחנך את הדור הבא של מנהיגי המגזר הציבורי, הפרטי והשלישי על ידי הקניית כלים אקדמיים ברמה גבוהה, כישורים וניסיון מעשי עוד במהלך הלימודים. במסגרת זו, הוקמה בשנת תשע"ו 'ממשלת צללים' המורכבת מסטודנטים נבחרים הלומדים בתוכניות הלימוד השונות באוניברסיטת רייכמן.


בשנת הלימודים הקרובה יפתחו במסגרת ממשלת הצללים 12 משרדי ממשלה, כאשר כל משרד ימנה 10-5 סטודנטים בניהול ובפיקוח של עוזר הוראה, יועץ אקדמי ויועץ מקצועי. הסטודנטים יבצעו מעקב אחר פעילות משרדי הממשלה, ילמדו ויכירו דילמות ומגבלות בתהליכי העבודה של הממשלה ויתנסו בתהליכי קבלת החלטות במסגרת המתח המובנה בין שיקולים מדיניים, פוליטיים, תקציביים, חברתיים ואחרים.


הסטודנטים אשר יעברו את תהליך המיון ויתקבלו לתוכנית יזכו לליווי והנחיה של אנשי אקדמיה, אנשי מקצוע, חברי כנסת ושרים לשעבר, אשר ילוו את פעילות המשרדים השונים ובהם: השר לשעבר דן מרידור, השר לשעבר עוזי לנדאו, ח"כ לשעבר אורית זוארץ, ח"כ לשעבר וראש עיריית רעננה זאב בילסקי, ח"כ לשעבר רונית תירוש, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, ד"ר גיל סמסונוב ואחרים.

כל משרד צללים יפרסם ניירות עמדה תקופתיים שמטרתם להציג את עמדת הצוות על פעילות המשרד הממשלתי המקביל. זאת, לאחר ביצוע תהליך למידה ומעקב אחרי פעילות המשרד והסוגיות הבולטות העומדות לפתחו.


משרדי ממשלת הצללים יתכנסו אחת לשבועיים יחד עם עוזרי ההוראה ואחת לחודש יחד עם אחד המנטורים על מנת לקבל הכוונה ולבחון את כלי ותוצרי העבודה.
מחויבות הסטודנטים להשתתפות בכל המפגשים הינה חיונית ומהווה תנאי להשתתפות בתוכנית.


התוכנית מיועדת לסטודנטים חדורי מוטיבציה ובעלי מודעות פוליטית המפגינים מעורבות חברתית בקמפוס ומחוצה לו. המשתתפים ייבחרו בהתבסס על טופס הגשת מועמדות וראיון אישי. על הסטודנטים להתחייב לשנת פעילות מלאה בשנה"ל תשע"ז, בעבורה יהיו זכאים ל-2 נ"ז. סטודנטים אשר היו מעורבים בתוכנית בשנה"ל תשע"ו ומעוניינים להמשיך לשנה נוספת מתבקשים ליצור קשר עם עוזרי ההוראה. יש להדגיש כי השנה השנייה הינה ללא נ"ז אקדמי.


להגשת מועמדות יש לשלוח את טופס הגשת המועמדות וקורות חיים אל לשכת דיקן ממשל בדוא"ל deangov@idc.ac.il.

 

לחצו כאן לקול הקורא המלא