חטיבה בביטחון ולוחמה בטרור

החטיבה בביטחון ולוחמה בטרור הנה ייחודית בישראל ואחת הבודדות בעולם. מהווה הכנה ללימודי ביטחון בתואר השני, בעיקר בתחום המתפתח כעת בארה"ב – Homeland Security Studies. במסגרת הלימודים תיבחן תופעת הטרור כאסטרטגיה מקובלת למימוש יעדים פוליטיים, אידיאולוגיים ודתיים במערכת הבינלאומית והאזורית תוך התמקדות במספר מקרי מבחן. כמו כן, יידונו קשרי הגומלין שבין הטרור, התקשורת, דעת הקהל ושיטת הממשל הדמוקרטית ותיבחנה הדילמות המרכזיות ותהליכי קבלת ההחלטות בתחום הלוחמה בטרור.

הקורסים הנלמדים בחטיבה

  • רשימת הקורסים והסמינרים נכונה לשנה"ל תשפ"א