מסלול דיפלומטיה ולימודים גלובליים

מסלול דיפלומטיה ולימודים גלובליים יקנה לסטודנטים ידע ומיומנויות בהתנהלות הזירה הבינלאומית, בסוגיות גלובליות, ובתהליך הדיפלומטי המשתנה. התוכנית כוללת מגוון של קורסים, שיחשפו את הסטודנטים לסוגיות שונות בעולם יחסי החוץ, השחקנים השונים הפעילים ומשפיעים על הזירה הגלובלית והאפיקים בהם הם פועלים (לרבות ארגונים בינלאומיים, חברות רב לאומיות, חברה אזרחית ואף הפרט עצמו), התלות ההדדית בין התחומים השונים והשחקנים השונים, תהליכי קבלת החלטות במוקדים גלובליים וההשפעה של הזירה הגלובלית על הזירה הפנים מדינתית ותהליכי קבלת ההחלטות במישור הלאומי. כמו כן תידון החשיבות של מעורבות והשפעה פרו אקטיבית מדינתית ואחרת על הזירה הגלובלית והכלים הקיימים לשם כך.

למה מסלול דיפלומטיה ולימודים גלובליים?


  • הזירה הגלובלית משפיעה כיום על כל תחומי החיים, ובהתאמה כמעט על כל היבט בזירה המדינתית, וכן משפיעה על חברות רב לאומיות,המגזר השלישי וכל גורם אחר המבקש לפעול בזירה המדינית והעסקית כיום.
  • בין אם מדובר בשרות המדינה על שלל ענפיו, ובין אם מדובר בעולם העסקי - יש חשיבות רבה להבנת התהליכים בזירה הגלובלית, השפעתם, והדרך להיות שחקן אפקטיבי בזירה זו. המסלול מעניק לסטודנטים את הכלים להבנה וניתוח מתקדם של תהליכים ואירועים גלובליים, שמעצבים את סדר היום.
  • מגוון הקורסים המוצע מאפשר לסטודנטים להיחשף לזוויות שונות ורחבות, וכן לגישות מחקריות ומעשיות מגוונות באשר להתנהלות העולמית.
  • באמצעות בחינה מעמיקה של התחומים השונים והשחקנים השונים בזירה הגלובלית – החל מהאדם הפרטי ותאגידים ועד למדינות ולארגונים רב-לאומיים, בוגרי התוכנית יוכלו לנתח בצורה טובה יותר את הזירה, ולהשתמש בכלים שרכשו בהמשך דרכם המקצועית.

באילו תחומים תוכלו להשתלב?


הלימודים בתוכנית מעניקים לסטודנטים כלים שימושיים לתפקידים בתחומי יחסי החוץ והדיפלומטיה, וכן בעולם העסקי, בתפקידים בשרות המדינה, חברות רב לאומיות, ארגונים שונים בחברה אזרחית ובכלל, ולמעשה בכל מקום בו נדרשת ראיה רחבה וניתוחים גיאו-אסטרטגיים.

מה תלמדו במסלול?