חטיבה בדיפלומטיה ויישוב סכסוכים

לימודי החטיבה יקנו לסטודנטים הבנה בניהול וביישוב סכסוכים בינלאומיים, אזוריים, לאומיים ואתניים. גישות מעשיות ליישוב סכסוכים כגון: ניהול משא ומתן, אפיקים בלתי פורמליים (track-two), ודיפלומטיה של אזרחים. הנושאים יועברו גם באמצעות סדנאות מקצועיות. כמו כן, יבחנו תפקידם של התרבויות השונות, התקשורת, הגלובליזציה, ארגונים חוץ ממשלתיים ואחרים ויידונו נושאים הקשורים בהתערבות בינלאומית, בכוחות שמירת השלום, ובמשפט בינלאומי.

הקורסים הנלמדים בחטיבה

  • רשימת הקורסים והסמינרים נכונה לשנה"ל תשפ"א