חטיבה במשפט וביטחון

החטיבה במשפט וביטחון מציעה תוכנית לימודים ייחודית המתמקדת בהיבטים משפטיים של שאלות ביטחוניות. הסטודנטים בחטיבה ירכשו ידע מעמיק בנורמות הרלוונטיות של המשפט הבינלאומי והבנה של השיקולים הפוליטיים והאסטרטגיים שמאחוריהן. הסטודנטים ייחשפו לפרספקטיבות שונות של שחקנים שונים על סוגיות ביטחוניות כמו הגירה, סייבר, סיכולים ממוקדים, חלוקת משאבים ורצח עם.

הקורסים הנלמדים בחטיבה

  • תוכנית הלימודים נתונה לשינויים ועדכונים