מסלול מנהל ומדיניות ציבורית

מסלול מנהל ומדיניות ציבורית מקנה לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי אודות ההיבטים הפוליטיים, הכלכליים, החברתיים והמשפטיים המשפיעים על תהליכי המדיניות הציבורית במדינת ישראל. הקורסים המוצעים לסטודנטים יעניקו הבנה ביקורתית ופיתוח מיומנויות בניתוח מדיניות ציבורית, מינהל ומנהיגות.

למה מסלול מנהל ומדיניות ציבורית?


לימודים אלו מפתחים אצל הסטודנטים חשיבה ביקורתית ובכך מכשירים אותם לעבודה פוליטית או ציבורית לאחר לימודיהם. הדגש הניתן בקורסי המסלול הוא על הקניית כלים מעשיים לניתוח של סוגיות פוליטיות, כלכליות, מוסריות וחברתיות העולות בתהליך עיצוב המדיניות הציבורית בישראל. נרחיב את היריעה גם לבחינת השחקנים המשפיעים עליה מחוץ לגופי הממשל כגון קבוצות אינטרס ותנועות חברתיות והאופן בו המדיניות מיושמת באמצעות המנהל הציבורי, הרשויות המקומיות וארגוני מגזר שלישי.

באילו תחומים תוכלו להשתלב?


  • בגופי מגזר ציבורי- שירות המדינה, שלטון מקומי, חברות ממשלתיות וכדומה.
  • בארגוני מגזר שלישי- עמותות וארגוניי חברה אזרחית.
  • מגזר הפרטי (בנקים, עסקים קטנים וגדולים).

מה תלמדו במסלול?