סגל התוכנית לתואר שני .M.A במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית

טובי המרצים והחוקרים מאוניברסיטאות מובילות בישראל ובעולם, התקבצו בכדי ליצור תוכנית לימודים ייחודית.