תוכנית ייחודית בנושא מסחור נכסי ידע Intellectual Property Assets. התוכנית כוללת מספר שלבים ובמהלכה יבחרו הסטודנטים פרויקטים אשר, בליווי של מר יצחק קולברג ומנחי התוכנית, יוצגו באירוע מסכם לפאנל בהשתתפות נציגים מהתעשייה.


מטרת התוכנית


מטרת תוכנית המנטורינג, לאפשר לסטודנטים מתוכנית ה-MA למשפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית להתנסות בחקר של טכנולוגיה חדשה, התמודדות עם האתגרים המשפטיים והטכנולוגיים והצגת המחקר לקבוצה של מומחים בתחום. אחת המטרות המרכזיות של התוכנית היא התנסות מעשית ויישום של הנושאים הנלמדים במהלך השנה הראשונה לתואר.

המשתתפים בתוכנית יזכו בשתי נקודות זכות (2 נ"ז) ותעודה על השלמה בהצלחה של תוכנית בנושא מסחור ידע.

 

 

מבנה התוכנית


סמסטר א'


הקורסים הנלמדים במהלך התואר כוללים תכנים שיקבלו ביטוי במסגרת תוכנית המנטורינג. במהלך הסמסטר יגישו סטודנטים המעוניינים להשתתף בתוכנית מועמדות ולאחר ההודעה על הקבלה והחלוקה לצוותים יגבשו מסמך הצעה לפרויקט שיוגש למנחים האקדמיים.

במהלך חופשת הסמסטר יקיימו המשתתפים בתוכנית מפגשי ייעוץ והכוונה עם מר יצחק קולברג והמנחים האקדמיים על מנת לגבש את ההצעה הסופית לפרויקט.

 

 

סמסטר ב'


במהלך סמסטר ב' יתקיים החלק המרכזי של העבודה על הפרויקט. במסגרת הפרוייקט ידרשו המשתתפים לגבש את הפרויקט לקראת הצגתו. המשתתפים יידרשו להכין תוכנית עבודה וניתוח אשר תכלול שלושה רבדים מרכזיים: רובד הבוחן את ההיבטים הטכנולוגיים של הפרוייקט, רובד הבוחן את המודל העסקי והתוכניות לפיתוח המוצר או הטכנולוגיה ורובד המתייחס להיבטים המשפטיים והרגולטוריים.

 

 

סמסטר קיץ


במהלך סמסטר הקיץ יתקיים סיום של הפרוייקט באירוע חגיגי. הקבוצות יציגו וייבחנו על הפרויקטים בפני פאנל של שופטים באירוע מסכם במתכונת של "pitch".

 

  • פתיחת הקורס תלויה במספר הנרשמים
  • התוכנית תתנהל בשפה האנגלית

תוכנית הלימודים