תוכנית חילופי סטודנטים

 

כחלק מלימודי התואר השני במשפטים, אוניברסיטת רייכמן מכירה במחויבותו של בית ספר האיר רדזינר למשפטים להעניק לסטודנטים חווית לימודים עשירה, מרתקת ומגוונת, בית הספר שואף לחשוף את הלומדים בו לתרבות משפטית ועסקית במדינות שונות ברחבי העולם. בית הספר מציע, במסגרת התואר השני, שתי תוכניות לחילופי סטודנטים, בשיתוף עם אוניברסיטאות מובילות בעולם.

התוכניות חושפות את הסטודנטים לשיטות משפט שונות ולתכני לימוד ייחודיים, ומסייעות להם ביצירת קשרים עם עמיתים בעלי תחומי עניין דומים בחו"ל. לסטודנטים, אשר יעמדו בקריטריונים שייקבעו, תינתן הזדמנות ליטול חלק בלימודי משפטים באחד מן המוסדות הנבחרים למשך סמסטר אחד, שבו יוכלו להשתתף במגוון רחב של קורסים בנושאים שונים, הנלמדים בשפה האנגלית.

תוכנית הלימודים, אשר תעוצב לפי נטיית ליבם של הסטודנטים, תקנה נקודות זכות על חשבון מכסת קורסי הבחירה וזאת בכפוף לאישור פרטני מראש.