תואר שלישי במשפטים PhD in Law

תוכנית לימודי הדוקטורט במשפטים באוניברסיטת רייכמן נועדה לאפשר לקבוצה נבחרת של מועמדות ומועמדים בעלי כישורים גבוהים לפתח יכולות מחקר וכתיבה מדעית עצמאית ברמה האקדמית הגבוהה ביותר. התוכנית מיועדת למי שהשלימו בהצלחה מיוחדת לימודי .LL.M או .M.A במסלול תזה או ללא תזה - בין אם צברו ניסיון מעשי ובין אם השלימו זה עתה לימודים לתואר שני. התוכנית מכוונת לפתח ידע והבנה בתחומי דעת נוספים על המשפט, במגמה לקדם מחקר בינתחומי או רב-תחומי. תקוותנו היא שבוגרות התוכנית ובוגריה ישתלבו במגזר הציבורי, באקדמיה, בשירות המדינה, במגזר הפרטי ובעשייה חברתית במגזר השלישי.

מאפייני התוכנית


  • תוכנית לימודי התואר השלישי (תואר PhD) מיועדת לבעלי תואר שני במשפטים (.LL.M) עם תזה או ללא תזה (בכפוף להשלמות) וכן לבעלי תואר ראשון במשפטים (.LL.B) וגם תואר שני (.M.A) עם תזה או ללא תזה (בכפוף להשלמות).
  • במסגרת הגשת המועמדות ללימודי דוקטורט, על המועמד/ת להציג בין היתר הסכמה עקרונית של חבר/ת סגל בדרגת מרצה בכיר לפחות מבית הספר לשמש כמנחה הדוקטורט ותוכנית מחקר ראשונית. מומלץ אפוא לבוא בדברים עם המנחה המיועד כבר בשלב מוקדם לתיאום ציפיות הדדי. מועמדים במסלולים ללא תזה נדרשים אף הם להגיש הצעת מחקר ראשונית לאחר תיאום עם חבר סגל בית הספר המוצע לשמש כמנחה ובאישורו.
  • מבין המועמדות והמועמדים הכשירים ללימודי דוקטורט יבחרו הוועדות ללימודי תואר שלישי מספר מצומצם של מועמדים נבחרים שיוכלו להירשם כתלמידי לימודי דוקטורט.
  • משך לימודי התואר השלישי במשפטים (תוארPhD) עד לרגע סיום הדוקטורט הינו אינדיבידואלי ומשתנה. הוא יכול לארוך בין שנה לארבע שנים לאחר לימודי ההשלמה, בהתאם לרמת ההשקעה והפניות של הסטודנט, אופי המחקר הנדרש והיקפו, דרישות התוכנית וכיו"ב.

 

 

 

לפניות בנושא תוכנית לימודי הדוקטורט: PhDLaw@idc.ac.il


  • תוכנית הלימודים לתואר שלישי (תואר PhD) מכילה שני שלבים: שלב א' כולל שנת לימודים עיוניים וכתיבת הצעת מחקר. לכך יתווספו, לפי העניין, לימודי השלמה נוספים וכתיבת עבודה השקולה לתזה למתקבלים במסלול ללא תזה. שלב ב' מוקדש לכתיבת עבודה מחקרית (דיסרטציה), שיש בה תרומה מקורית ומהותית לקידום חקר המשפט לפי אמות המידה המקובלות בספרות המחקרית.
  • לימודי הדוקטורט יכללו בשלב א' סדנה מחקרית שנתית בהיקף 4 נ"ז, קורסי בחירה משפטיים באנגלית בהיקף 4 נ"ז, קורס מתקדם בדיסציפלינה אחרת הקשורה לתחומי העניין של המועמד/ת בהיקף 2 נ"ז, וכן יכללו סדנת דוקטורנטים (קולוקוויום) אשר בה יציגו תלמידי הדוקטורט מחקרים שלהם המצויים בתהליך עבודה וכן יגיבו ויבקרו עבודות-בהתקדמות של עמיתיהם מזוויות המחקר שלהם.
  • לאחר הגשה מוצלחת של עבודת הדוקטורט יהיה על התלמיד להגן עליה במעמד חגיגי (“defence”), כמיטב המסורת ולפי הסטנדרטים הגבוהים ביותר של לימודי דוקטורט באירופה.
  • תלמידי התואר השלישי (תואר PhD) יזכו במלגה, שתפטור אותם משכר לימוד.
  • אתר הרישום לתוכנית הדוקטורט פתוח למועמדים חדשים.

מתעניינים בלימודי תואר שלישי באוניברסיטת רייכמן?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם