​אמיר בושנסקי


אמיר הוא תלמיד לתואר שלישי במשפטים בבית ספר רדזינר למשפטים באוניברסיטת רייכמן, בהנחייתם של פרופ' עלי בוקשפן ופרופ' דב גרינבאום, בנושא החוזים החכמים ( smart contracts) במרחב החוזי.

 

אמיר הוא בעל תואר ראשון במשפטים בהצטיינות מאוניברסיטת בר-אילן ותואר שני מחקרי במשפט טכנולוגיה וחדשנות בהצטיינות יתרה מהמרכז הבינתחומי. עבודת התזה שכתב בהנחיית ד"ר רונן קריטנשטיין, עסקה בחוזים החכמים ופרדיגמה החוזית.

 

לאחר סיום לימודיו, עבד כשותף מייסד במשרד שהתמחה במקרקעין ובמיסוי. בשני העשורים האחרונים מכהן כשותף מנהל בקרן Private Equity זרה.

 

מחקרו של אמיר עוסק בייחודו של החוזה החכם המהווה פתרון טכנולוגי (באמצעות טכנולוגית הבלוקצ'יין) לבעיית האמון הקיימת בין צדדים זרים המתקשרים בחוזה, בד בבד עם בחינת יחסי הגומלין של החוזה החכם עם הדוקטרינות והתאוריות המקובלות בדיני החוזים הנהוגים.