משה ארבל

 

משה הינו סטודנט לתואר שלישי בבית ספר ע"ש הארי רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה (כיום אוניברסיטת רייכמן), בהנחייתו של ד״ר רונן קירטנשטיין וכותב בנושא "דיני ממזרות בראי השינויים החברתיים במאה העשרים". משה בעל תואר ראשון במשפטים ותואר שני במשפטים (בהצטיינות) מהקריה האקדמית אונו.

 

משה כיהן כמנכ"ל מכון כתר שלום לחקר כתבי הרב הראשי וראש אבות בתי הדין לירושלים הרב שלום משאש ז"ל. לאחר מכן שימש כיועץ בכיר וראש המטה לחבר הכנסת יואב בן צור, כראש מטה שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. מזה כשנתיים משה מכהן כחבר כנסת, כסגן יושב ראש הכנסת וכסגן יו"ר ועדת הבחירות המרכזית.

 

מחקרו של משה בנושא "דיני ממזרות בראי השינויים החברתיים במאה העשרים" מבקש לבחון את סוגיית הממזרות במשפט העברי ואת השינויים והתהפוכות שחלו בו לאור התמורות שחלו במציאות המאות האחרונות בכלל ובקהילות היהודיות בפרט. המחקר בוחן את הממשק של ההלכה עם הדין המודרני בכלל ועם שאלת הנישואים האזרחיים בפרט ומבצע ניתוח היסטורי-הלכתי של דיני הממזרות לאורך מאות שנים בראי תהליכי המודרנה. לאחר הניתוח ההיסטורי-הלכתי המחקר יתמקד בפסיקה הספרדית ובספרות השו"ת הספרדית במאה העשרים. אז יבחן המחקר את הקונסטרוקציות השונות במבט ביקורתי. השערת המחקר היא כי יימצאו הבדלים בין פסיקה ספרדית לאשכנזית וכי הקונסטרוקציות המוצעות הגם שמבטאות שינויים ותמורה בדיני הממזרות מצויות בליבה של ההלכה והינן קונסטרוקציות מרכזיות בדרך ההלכה. בתוך כך, המחקר ידון במקומן של הכרעות מדעיות ורפואיות בשאלות של ממזרות וכן בהשפעות אקסוגניות על הכרעות בנושא זה ככל שישנן.