מחקר בבית ספר הארי רדזינר למשפטים

בבית הספר מתקיימת פעילות מחקרית ענפה בתחומים רבים אשר מתבצעת על ידי החוקרים והמרצים. כתביהם ופרסומיהם מופיעים בכתבי העת ומקורות נוספים ברחבי העולם.

  • מכון צבי מיתר לחדשנות טכנולוגית


    תוכנית המעניקה לסטודנטים מצטיינים הזדמנות ייחודית להיחשף ולבחון את ההשלכות המשפטיות הנובעות מהחדשנות הטכנולוגית.

  • מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן


    מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן נוסד במטרה להוות את הבימה האקדמית המרכזית בישראל ללימוד ולחקר תחום הנדל"ן.

  • מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים


    מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים, הראשון מסוגו בעולם, יהווה את מרכז הידע בדבר ההתמודדות עם אתגרים חוקתיים.