הקליניקה לקידום הזכות לבריאות

הקליניקה לקידום הזכות לבריאות שמה לה למטרה לקדם את הזכות לבריאות בישראל באמצעות סיוע במיצוי זכויות הקבועות בחוק אל מול משרד הבריאות, קופות החולים וביטוחי הבריאות הפרטיים. כמו כן, הקליניקה תעסוק בקידום מדיניות שוויונית בתחום הבריאות והנגשת המידע הרב בתחום זה לאוכלוסיות הזקוקות לכך.

  • מידע לסטודנט


    הקליניקה מעניקה לסטודנטים ידע נרחב על הזכות לבריאות כזכות חוקית, חוקתית ובינלאומית וכן ידע אינטגרטיבי על מערכת הבריאות הציבורית בישראל ועל יחסי אזרח- מדינה בתחום הבריאות

  • סיוע משפטי ללא תשלום


    הקליניקה מעניקה שירותים ללא תמורה, וביניהם: ייצוג מבוטחים אל מול נציבות פניות/תלונות הציבור של קופות החולים, ועדות חריגים, מחלקת תלונות הציבור של בתי החולים השונים, ועוד