הקליניקה לייצוג בני נוער וצעירים

הקליניקה עוסקת במתן סיוע וייעוץ משפטיים לכל אורך הרצף - מן הייעוץ במרכזי נוער קהילה ועד לייצוג בבית המשפט במגוון הליכים משפטיים

הקליניקה לייצוג בני נוער וצעירים היא פרי שיתוף פעולה ייחודי של אוניברסיטת רייכמן עם הסנגוריה הציבורית. הקליניקה עוסקת במתן סיוע וייעוץ משפטיים לכל אורך הרצף - מן הייעוץ במרכזי נוער קהילה ועד לייצוג בבית המשפט במגוון הליכים משפטיים.

רורה של ישראל את האמנה הבינלאומית לזכויות הילד בשנת 1991, הביאה לבחינה מחודשת של מעמדם המשפטי של ילדים בישראל וביניהן זכותו של הקטין להביע את עמדתו ולהישמע בכל הליך שיפוטי המתקיים בעניינו. אשרור האמנה הביא לדיון בייצוג ילדים בהליכים פליליים בישראל להענקת ייצוג גורף על ידי הסנגוריה הציבורית שהורחב לכל הארץ בין השנים 1998 - 2002. כיום מורחבת בהדרגה הזכות לייצוג עצמאי לקטינים לתחומים נוספים הנוגעים לקטינים בהליכי אשפוז פסיכיאטרי או המוצאים מן הבית להשמה חוץ ביתית - כל זאת באמצעות ייצוג על ידי האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.

עם זאת, הדרך להרחבת הייצוג לתחומים נוספים והמאבק על אופיו של ייצוג זה עדיין ארוכה. השירותים הממשלתיים ייכנסו לתמונה כאשר ישנו כבר תיק בבית המשפט או מעצר, אך הצורך בעריכת דין מניעתית ובייעוץ וסיוע בשלבים הראשונים של ההליך ובכל אותם תחומים כמו ייצוג לעדים או נפגעי עבירה קטינים עולה מגורמי הטיפול והחינוך בשטח.

 

העבודה המעשית בקליניקה מתבצעת בשני מישורים:

 

  1. המישור הפרטני - מוקדי עבודה מעשית וטיפול בפניות שוטפות המגיעות לקליניקה. הקליניקה פועלת במוקדי שטח שונים הכוללים: משרדי עורכי דין מן הסנגוריה הציבורית, מועדוני קידום נוער, שלטר ומרכז לטיפול בזנות, פרויקטים לנוער דר רחוב ולנוער להט"בי ועוד. במסגרת העבודה המעשית במוקדים יינתן טיפול משפטי פרטני לפונים, בהפניית עורכי הדין או בהפניית צוות המועדון/פנייה ישירה של הנערים והנערות. במוקדי הנוער ובפניות שוטפות יינתן הייצוג הפרטני על ידי הצוות הפנימי של הקליניקה, כאשר המטרה היא לחשוף את כלל הסטודנטים למגוון רחב ככל האפשר של עבודה מעשית.
  2. המישור העקרוני ועבודת הרוחב של הקליניקה - מדי שנה תעסוק הקליניקה בהליכים עקרוניים (ניסוח תגובה לתזכירי חוק, ניסוח הצעות חוק, כתיבת ניירות עמדה ועוד) בנושאים העולים מפעילותה השוטפת, בשיתוף פעולה עם הסנגוריה הציבורית, חברי כנסת וארגונים חברתיים.

הקליניקה מספקת למידה משמעותית וחשיפה לעולם משפטי מורכב המתנהל ברובו מאחורי דלתיים סגורות. הפניות מגיעות מגופים רבים ולכן העבודה המשפטית בה מגוונת ומאפשרת לסטודנטים לרכוש מגוון כלים משפטיים: כתיבה משפטית, התנהלות מול לקוח, כתיבת חוות דעת משפטיות, הכנת טיעונים לבית המשפט ועוד. הסטודנטים יצטרפו לדיונים בבתי המשפט, בוועדות הערכה וביקורים במוסדות חסות הנוער.


הקורס האקדמי המלווה את הקליניקה יעסוק בניתוח ביקורתי של חקיקה בתחום הנוער בישראל ומחוצה לה, אלטרנטיבות להליכים המשפטיים, עריכת דין מניעתית, עריכת דין טיפולית ועריכת דין קהילתית, דילמות אתיות בייצוג אוכלוסיות מודרות, גישות שונות לשיפוט נוער ולייצוג בני נוער, רגישות מגדרית ותרבותית בייצוג אוכלוסיות מוחלשות, נגישות למשפט, מעמדם של קטינים בהליכים משפטיים, קטינים כעדים, חשודים ונפגעי עבירה ועוד. בקליניקה יתארחו מומחים מתחום הנוער וייערכו תרגילים יישומיים בכיתה (סימולציות וניתוחי מקרה).

 

  • הקליניקה מוכרת לתלמידי מסלול משפטים-פסיכולוגיה כהתנסות בשדה.
  • הקבלה מותנית בראיון אישי.
  • הקליניקה מיועדת לתלמידי שנה ג' ומעלה.
  • הקליניקה מזכה ב 8 ש"ס, כ 60 שעות הוראה, שיעור שבועי ו 6 שעות עבודה מעשית בשבוע לאורך שנה קלנדרית.
  • דרישת קדם/ במקביל: קורס ילדים ונוער במשפט של עו"ד שרון ציונוב.
  • תתקיים הכשרה מעשית מרוכזת בשבוע החונכות לפני פתיחת שנת הלימודים ובמועדים נוספים לשם השתלבות בעבודה המעשית הייחודית בכל מוקד שטח. חלק ממוקדי השטח דורשים ראיון נוסף ואין אפשרות להתחייב לשיבוץ למסלול מסוים בקליניקה עם הקבלה

לפרטים בנוגע להרשמה יש לפנות לעו"ד שרון ציונוב במייל: ssionov@idc.ac.il