התמחות בנדל"ן עם הרחבה ביזמות

תוכנית הלימודים במשפט ועסקים בהתמחות בנדל"ן עם הרחבה ביזמות מעניקה לבוגריה חשיבה אקדמית תיאורטית, לצד הכרה והתנסות מעשית, בסוגיות הנוגעות לשוק הנדל"ן הישראלי והבינלאומי. התוכנית נועדה להבטיח כי התמחות הנדל"ן עם הרחבה ביזמות, תהיה ייחודית, אטרקטיבית, ותספק כלים אקדמיים ברמה הגבוהה ביותר לצד היחשפות לעולם העשייה ביזמות הנדל"ן, על-מנת להכשיר את בוגרי ההתמחות לפעילות כיזמים וכמומחים משפטיים.

אודות התוכנית


ההתמחות מעניקה לבוגריה חשיבה אקדמית-תאורטית, לצד הכרה והתנסות מעשית, בסוגיות הנוגעות לשוק הנדל"ן הישראלי והבינלאומי. שיטת הלימוד מאגדת את מגוון הדיסציפלינות הנחוצות לשם קבלת החלטות הנוגעות לתחום הנדל"ן.

מאפייני התוכנית


  • שיטת הלימוד מאגדת את מגוון הדיסציפלינות הנחוצות לשם קבלת החלטות הנוגעות לתחום הנדל"ן: כלכלה, משפטים, מימון, תכנון, שמאות ושיווק. כמו כן, מושם דגש מיוחד על אספקטים יזמיים עסקיים.
  • לימודי ההתמחות יחלו בשנה ג'.
  • מספר המקומות בהתמחות הינו מוגבל
  • תנאי להמשך השתתפות בהתמחות זו הוא מעבר הקורסים דיני קניין, יסודות המימון ותורת ההשקעות.

מה תלמדו?

*ההתמחות אינה מצויינת על גבי תעודת התואר, אלא בספח נלווה.