הדרכה לגופים ציבוריים

 

בקליניקה תוצע הדרכה מקצועית לאנשי מקצוע טיפוליים במערכות ציבוריות (כגון יועצים פסיכולוגיים, פסיכולוגיים חינוכיים ועוד).


בעשור האחרון הננו עדים לעליה משמעותית ומדאיגה בהתנהגות האלימה של ילדים בבתי הספר (מבית הספר היסודי ועד התיכון). אלימות זו מציבה פעמים רבות את ההורים ואת הגורמים במערכת החינוך בחוסר אונים מול תופעות אלו. על כן נדרשים היועצים בבית הספר והפסיכולוגים החינוכיים להתמודדות עם התנהלות בעייתית זו של בני נוער וילדים צעירים אשר זולגת גם לרשתות החברתיות אשר בהן באה לידי ביטוי אלימות מילולית ומסרים פוגעניים.


תחום נוסף אשר מצריך חיזוק והדרכה של אנשי מקצוע הינו התנהגות אבדנית של בני נוער ואף ילדים. המחקר העדכני והרשמים הקליניים הראו כי ניתן לזהות התנהגויות מסוכנות ואובדניות של בני נוער וילדים מבעוד מועד ועל כן חשוב לזהות אלמנטים מסוכנים אלו בקרב בני הנוער.

ההדרכה תתמקד בשני תחומים מרכזיים אלו: מניעת אובדנות ומניעת אלימות בקרב ילדים ובני נוער. ההדרכה הנה אינטגרטיבית ומשלבת אלמנטים מגישות טיפוליות שונות אשר הוכחו מחקרית כגון גישה קוגניטיבית-התנהגותית וגישות בינאישיות.