מחקר בקליניקת בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה

קליניקת בית ספר ברוך איבצ'ר נוסדה בשנת 2014 עם פתיחת התוכנית ללימודי התואר השני בפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת רייכמן. הקליניקה הינה אחת הקליניקות הגדולות בארץ ללא כוונת רווח ולרווחת הקהילה. זוהי קליניקה מחקרית המבקשת לחבר פסיכותרפיה מקצועית עם חדשנות מחקרית מתוך הבנה כי מחקר וטיפול קשורים זה לזה ומקדמים זה את זה.

אחת ממטרות הקליניקה היא לקדם את המחקר הקליני:


המחקר בקליניקה נערך בראש ובראשונה בכדי לסייע למטפלים לזהות דפוסים או תהליכים שונים אשר לעיתים אינם עולים בשיחות. כל זאת תוך הקפדה מחמירה על סודיות המידע ושמירת אנונימיות המטופלים. מטרה נוספת הינה לחזק את התהליך המתרחש בשנים האחרונות בחיבור שבין פרקטיקה לבין מחקר, כפי שנעשה בקליניקות ומוסדות אקדמיים המובילים בעולם. בהתאם לכך, בקליניקה ע"ש ברוך איבצ'ר, כל מטופל ומטפל מתבקשים למלא שאלונים במטרה לזהות מאפיינים שונים של הפונים לקליניקה, תהליכים בטיפול עצמו, יעילות הטיפול, תהליכים בהדרכת המטפלים וכן הלאה. המחקר שבקליניקה  נובע מן השאלות הנוגעות להליכים טיפוליים ותהליכים נפשיים הקשורים לבעיות נפשיות שעולות בטיפולים השונים.

 

המחקר בקליניקה מתבסס על  דיווחי  המטופלים. המחקר נוגע להיבטים השונים בטיפול וכן לגורמים השונים בו: מטופלים, מטפלים ומדריכים. זאת בניסיון לזהות בצורה הטובה ביותר את התהליכים השונים המתקיימים בתוך וסביב הטיפול והקשר שלהם ליעילות הטיפול. כמו נערך מחקר בנוגע לתהליך ההכשרה ושביעות הרצון של המטפלים הצעירים מתהליך זה. במחקר בקליניקה לוקחים חלק גם סטודנטים לתואר שני ושלישי  לפסיכולוגיה קלינית.

 
הנושאים המרכזיים בהם מתמקד המחקר:

  • בחינת המאפיינים הנפשיים של הפונים לקליניקה, תוך התייחסות לתהליך האינטייק, שלב ההערכה הראשוני טרם תחילת הטיפול.  

Shenkman, G., Pardo Aviv, L., Hain, D., Goren, O., Shapira, S., Nakash, O., Brunstein Klomek, A., & Berant, E. (2019). The moderation of attachment in the association between depressive symptoms and self-harm among a clinical 

sample. Journal of Mental Health. doi.org/10.1080/09638237.2019.1630723. 


לקריאת המאמר, לחצו כאן >> 

 

                                                                                                                                            
  • בחינת תהליך ההכשרה בקליניקה- הערכת ההדרכה בקליניקה ותרומתה לטיפול ולזהות המקצועית של המטפלים. 

  • בחינת תהליכים טיפולים ויעילות הטיפול תוך התייחסות לתכונות אישיות ותהליכים הקשורים לברית הטיפולית בין מטפל למטופל ליעילות הטיפול. 

 

Teichman, Y., Berant, E., Shenkman, G., & Ramot, G. (submitted for publication).  "Supervisees' evaluation of the contribution of predefined aspects of supervision to psychotherapy outcome. 


לקריאת המאמר, לחצו כאן >> 

 


פני הקליניקה לעתיד

 

בדומה לקליניקות מחקריות מובילות בעולם, בקליניקת בי"ס ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה, נעשה מעבר לשיטת ניטור מתקדמת לתיעוד תשובות מטופלים על מנת להעריך את השינויים המתרחשים אצל המטופלים בעקבות הטיפול.  שיטה זו מאפשרת דרך יעילה לאיסוף נתוני המטופלים, ושימוש מושכל בנתונים אלו מעבר לאיסוף הנתונים למחקר, לצרכי טיפול והדרכה.

כאמור, מעבר לאיסוף הנתונים למחקר, כל מטפל יכול לקבל באופן מיידי עדכון מפורט בנוגע לתשובות המטופלים על השאלונים אשר מלאו מטופל ספציפי בכל שלב ושלב של הטיפול. עדכון זה מאפשר תמונה רחבה יותר אודות מצבו הנפשי של המטופל,  יחסו  לטיפול ומסייע גם בתהליך ההדרכה בשל התמורות שחלות בשנים האחרונות ובמיוחד בשנה האחרונה כאשר חלק ניכר מן הטיפולים מתקיימים מרחוק (און ליין), אנו מתכוונים להתמקד בקו המחקרי אשר יבחן את היעילות של   טיפולים שנעשים בדרך פרונטלית לטיפולי אונליין.