מנהל הסטודנטים בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה

מנהל הסטודנטים הנו הגוף האחראי על הטיפול בכל הנושאים הנוגעים לסטודנט ומספק את הסיוע המנהלי הנדרש במהלך לימודיו באוניברסיטת רייכמן. מנהל הסטודנטים מהווה חוליה מקשרת בין הסטודנט לבין גורמים שונים בקמפוס, לרבות דיקנים, מרצים, יחידות מנהלה, ועוד.

רכזות סטודנטים ​מענה טלפוני וקבלת קהל בין הימים א'-ה', בשעות: 09:30-11:30, 13:00-15:00

שירי זילברשטיין

ראש מנהל הסטודנטים

מיכל בריסק רון

תואר ראשון בפסיכולוגיה שנים א', ג' וגוררים

אפרת חביב

רכזת סטודנטים תואר ראשון חד-חוגי פסיכולוגיה - שנה ב'

תמר אשל

תואר שני בפסיכולוגיה קלינית וחברתית ותכנית הדוקטורט

רוני דקל

התואר הראשון

בית הספר הבינלאומי

שלומית שטרן

ראש מנהל סטודנטים פסיכולוגיה בינלאומי

יעל רמתי

פסיכולוגיה בינלאומי שנים א', ב', ג'

בוגרים

אפרת חביב

בוגרים תואר ראשון

תמר אשל

בוגרים תואר שני