מבנה התוכנית

ההכשרה אורכת 20 שבועות כולל פרקטיקום בן 30 שעות והדרכה אישית, מתבצעת בקבוצה קטנה ומעניקה מודל מובנה לייעוץ מקצועי. התוכנית מתאימה למנהלים בכירים, מנהלים בתחום משאבי אנוש ,יועצים ארגוניים, ניהוליים או עסקיים אשר רוצים להרחיב את ארגז הכלים שלהם.

התוכנית מכשירה את המשתתפים להיות יועצים למנהלים מתוך גישה מערכתית ארגונית. התוכנית מבוססת על תפיסת עולם רב ממדית, אינטגרטיבית המותאמת לייעוץ אישי במסגרת הקונטקסט הארגוני, תוך הדגשה של הייעוץ האישי כמתודולוגיה לשיפור ביצועי המנהל באמצעות שינוי בהבנת  המציאות, שינוי בתפיסות עולם ועד שינוי ברמת ההתנהגות ורכישה של תובנות חדשות.


התוכנית תקנה למשתתפים בה:

  • מודל ייעוצי מסודר כולל עקרונות של הייעוץ האישי למנהלים
  • כלים המאפשרים ללוות מנהלים לפריצת דרך והגשמת חזונם
  • שיפור מיומנויות יעוציות באמצעות התנסות בתהליכים של ייעוץ  אישי תוך קבלת הדרכה
  • הטמעת אתיקה בייעוץ אישי

 

משך התוכנית:

תאריך תחילת הלימודים 1.7.2021 סיום לימודים 2.12.2021.

הלימודים יתקיימו בימי חמישי בין השעות 15:00-20:00. הלימודים יימשכו 20 שבועות, ויכללו מפגשים של 6 שעות אקדמיות כל מפגש.

התוכנית כוללת 150 שעות אקדמיות. מתוכן 120 שעות למידה בכתה  ו 30 שעות התנסות במתן יעוץ למנהל (פרקטיקום) והדרכה אישית על ההתנסות. 

תעודת הסיום תינתן לעומדים בחובות התוכנית ובנוכחות של 80% מהמפגשים בכתה
תאריך תחילת התוכנית:

01.07.2021

תאריך סיום ההרשמה:
10.6.2021