סגל בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה

טובי המרצים והחוקרים מאוניברסיטאות מובילות בישראל ובעולם, לצד פסיכולוגים בכירים, התקבצו בכדי ליצור תוכנית לימודים ייחודית.