תואר שלישי בפסיכולוגיה Ph.D. in Psychology

תוכנית לימודי הדוקטורט בפסיכולוגיה נועדה לאפשר לקבוצה נבחרת של מועמדות ומועמדים בעלי כישורים גבוהים לפתח מיומנויות מחקר וכתיבה מדעית עצמאית ברמה האקדמית הגבוהה ביותר. התוכנית מיועדת למי שהשלימו בהצלחה מיוחדת לימודי .M.A בפסיכולוגיה, בחקר המוח, או בתחומים רלוונטיים אחרים. התוכנית, בהקשרה המוסדי המיוחד, מאפשרת ואף מקדמת מחקר בינתחומי או רב-תחומי. תקוותנו היא שבוגרי ובוגרות התוכנית ישתלבו באקדמיה, במסגרות קליניות, בשירות המדינה והמגזר השלישי, וכן במחקר ופיתוח של ממשקים חדשים בין פסיכולוגיה לטכנולוגיות מתהוות.

מאפייני התוכנית


  • תוכנית לימודי התואר השלישי בפסיכולוגיה מיועדת לבעלי תואר שני בפסיכולוגיה (.M.A) עם תזה או ללא תזה (בכפוף להשלמות)
  • התוכנית גם מיועדת לבעלי תואר שני בתחומים רלוונטיים, כגון: חקר המוח, מדעי הקוגניציה, בלשנות, פילוסופיה ומדעי המחשב (בכפוף להשלמות).
  • על המועמד/ת להציג הסכמה עקרונית של חבר/ת סגל בדרגת מרצה בכיר לפחות מבית הספר לשמש כמנחה הדוקטורט ותוכנית מחקר ראשונית. מומלץ לבוא בדברים עם המנחה המיועד כבר בשלב מוקדם לתיאום ציפיות הדדי. מועמדים במסלולים ללא תזה נדרשים אף הם להגיש הצעת מחקר ראשונית לאחר תיאום עם חבר סגל בית הספר המוצע לשמש כמנחה ובאישורו.
  • מבין המועמדות והמועמדים הכשירים ללימודי דוקטורט תבחר הוועדה ללימודי תואר שלישי מספר מצומצם של מועמדים שיוכלו להירשם כתלמידי לימודי דוקטורט.
  • תלמידי הדוקטורט בפסיכולוגיה יזכו במלגה, שתפטור אותם משכר לימוד.

  • משך לימודי התואר השלישי בפסיכולוגיה עד לרגע סיום הדוקטורט הינו אינדיבידואלי ומשתנה. הוא יכול לארוך בין שנה לארבע שנים לאחר לימודי ההשלמה, בהתאם לרמת ההשקעה והפניות של הסטודנט, אופי המחקר הנדרש והיקפו, דרישות התוכנית וכיו"ב.
  • תוכנית הלימודים לתואר שלישי מכילה שני שלבים: שלב א' כולל שנת לימודים עיוניים וכתיבת הצעת מחקר. לכך יתווספו לפי העניין, לימודי השלמה נוספים וכתיבת עבודה השקולה לתזה, למתקבלים במסלול ללא תזה. שלב ב' מוקדש למחקר אמפירי אינטנסיבי וכתיבת עבודה מחקרית (דיסרטציה), שיש בה תרומה מקורית ומהותית לקידום חקר הפסיכולוגיה לפי אמות המידה המחקריות המקובלות.
  • לימודי הדוקטורט יכללו בשלב א' חמישה קורסי ליבה המשותפים לכל משתתפי התוכנית: סדנה בשיטות סטטיסטיות מתקדמות, קורס בשיטות בחקר המוח, סדנת כתיבת מאמרי סקר ומטה-אנליזות, סמינר בסוגיות עכשוויות בפסיכולוגיה, וכן סדנת דוקטורנטים (קולוקוויום), אשר בה יציגו תלמידי הדוקטורט מחקרים שלהם המצויים בתהליך עבודה וכן יגיבו ויבקרו עבודות של עמיתיהם מזוויות המחקר שלהם. בנוסף, המשתתפים ילמדו 4 נ"ז של לימודי השלמה מתקדמים הרלוונטיים לתחום שלהם, מבין הקורסים הניתנים בבינתחומי הרצליה או במוסדות אחרים, בהתאם לאישור המנחה.

מתעניינים בלימודי תואר שלישי באוניברסיטת רייכמן?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם