דבר ראש התוכנית

מתעניינים ומתעניינות יקרים,

תוכנית הדוקטורט שלנו משלבת בין מסורת וחדשנות. מצד אחד, היא בנויה בתבנית המקובלת באוניברסיטאות הטובות בעולם. מצד שני, היא באה להגשים חזון חדשני, המדגיש גישה בינתחומית ובחינת בעיות ליבה אנושיות מנקודות מבט רבות ורחבות, יצירת ידע למען שיפור רווחת הפרט והחברה, איזון בין מדע בסיסי ליישומי, מחויבות לגיוון, טיפוח מצוינות אישית ואקדמית והכנת הבוגרים שלנו לאתגרים של  המאה ה-21.
כל שנה נקלוט קבוצה קטנה של מועמדות ומועמדים מובחרים ואנשי סגל בית הספר ילוו אותם באופן צמוד עד לפסגת הלימודים האקדמיים ובהפיכתם לחוקרים עצמאים בעלי אימפקט מדעי וחברתי .

בואו לחקור איתנו!בברכה,

פרופ' מריו מיקולינסר

ראש התוכנית לתואר שלישי בפסיכולוגיה