מהי קיימות?

 

העת הנוכחית, כפי שהגדיר זאת הבמאי ג'יימס קמרון, היא רצף של "שנים בהן חיינו באורח מסוכן" (Years of living dangerously) ואכן, העשורים הראשונים של המאה ה-21 מלמדים על גידול אוכלוסייה מואץ, עיור מסיבי, ניצול פרוע של משאבי טבע והרס סביבתי בקנה מידה גלובלי. יש גיאולוגים הסבורים שניתן לכנות עידן זה בשם "אנתרופוצין" (Anthropocene) בשל השפעתו העצומה של המין האנושי על האטמוספרה, האוקיינוסים והביוספרה. זהו עידן חדש, וברור לכול שהמשך התפתחות בווקטור זה אינו בר-קיימא ויחשוף את כדור-הארץ לשינוי אקלימי בלתי-הפיך ולאסונות טבע גדולי-ממדים.

 

 

קיימות (Sustainability), על פי הגדרתה, היא "פיתוח המספק את צורכי ההווה ללא סיכון של יכולותיהם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם שלהם" (דו"ח ברונטלנד, 1987, האומות המאוחדות). ואכן, כפי שאמר לא מכבר מזכ"ל האו"ם באן קי-מון באשר לכורח לעבור למודל פיתוח אחר, מקיים: "We have no Plan B" [לכדור הארץ]. במילים אחרות, קיימות היא הכרח, אם ברצוננו להוריש ירושה הוגנת לדורות שאחרינו. ואכן, ועידת האקלים בפאריז שנערכה בדצמבר 2015 מבשרת דף חדש בהתנהגותן של מדינות וממשלות – הוסכם על חתירה לעולם שבו יש איזון בין צרכי האדם לטבע ולסביבה: זה יושג על ידי מעבר לאנרגיות מתחדשות וצמצום התלות בנפט, פחם וגז טבעי.


על מנת להבין את השפעות האדם על סביבתו, נדרשת הבנה מלאה של המערכות המורכבות והאינטראקציה ביניהן. מדעי הסביבה – שילוב של אקולוגיה ומדעי כדור-הארץ – מאפשרים להבין כיצד שינוי במערכת אחת גורר תגובות במערכות הקשורות אליה. כך למשל, עליית הטמפרטורה גוררת שינויים בעננות וברוחות, בזרמי האוקיינוסים ובקצב הפשרת הקרחונים. אלה בתורם משפיעים על המשקעים ופיזורם, וכך מאפשרים יבולים גדולים במקום אחד לעומת בצורת ומחסור במקום אחר. בעלי-חיים וצמחים נודדים ומתאימים עצמם לתנאים החדשים, והסביבה עצמה משתנה בקצב מהיר.

 

לטכנולוגיה המודרנית תפקיד מרכזי במעקב אחרי שינויים סביבתיים אלה, במעבר לכלכלה ולפיתוח מבוסס-קיימות. פלטפורמות חלליות מאפשרות לנו לנטר את כדור-הארץ, אותו "כדור חרסינה כחלחל" (Blue Marble) ויפהפה, ולאבחן במדויק את מצבו. טכנולוגיות סביבתיות חדשניות הן מרכזיות במדעי הסביבה - הן משפרות ומייעלות את משק האנרגיה, התחבורה, התעופה והמזון, כך שטביעת האצבע הפחמנית שלנו תוקטן. טכנולוגיות המידע מאפשרות לכל אחד מאיתנו להיות מעין גלאי סביבתי, והרשתות החברתיות – על התבניות הסמויות הצפונות בהן – תומכות במהלכים חברתיים-צרכניים גדולים, אשר יכולים להשפיע ולהוביל שינויים דרמטיים בדפוסי צריכה, תחבורה והתייעלות אנרגטית. אמנם, העידן הטכנולוגי אינו יכול "לסובב את הגלגל לאחור" ולהעלים את הנזק הסביבתי של אותן שנים מסוכנות, אך הוא מציע תיקון, אופק ותקווה, לנו ולדורות שאחרינו.

 

 

בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן מכשיר את תלמידיו להוביל, ליזום ולהמציא פתרונות חדשים, תוך השתלבות בחברות-הזנק, בשוק הפרטי ובסקטור הציבורי. השילוב של מדעי הסביבה, כלכלה, ממשל ויזמות מכשיר את הבוגרים להצלחה מול אתגרי המאה ה-21.


לימודי תואר ראשון בקיימות >>