פרוייקט יישומי מעשי - שנת תש"ף

במהלך השנה השלישית נוטלים חלק כל הסטודנטים בבית הספר לקיימות, בפרויקט היישומי המעשי. הפרויקט היישומי מתחלק לשלושה סוגים של פרויקטים: מיזם, עבודת ייעוץ וכתיבת נייר מדיניות. בסמסטר הראשון הסטודנטים מבצעים עבודת מחקר למציאת פתרונות לבעיות סביבתיות, שומעים הרצאות בנוגע לבניית מודל עסקי תוך ביצוע שאלונים וראיונות עומק, ובסמסטר השני מקימים מיזם, מייעצים לעסקים ומקדמים ניירות מדיניות תוך כתיבת תכנית עסקית וניתוח עלות תועלת חברתיים. מנחי הפרויקט: פרופ' יואב יאיר וד"ר שירי צמח שמיר.