מנהל הסטודנטים בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל, כיל ובזן

מנהל הסטודנטים הנו הגוף האחראי על הטיפול בכל הנושאים הנוגעים לסטודנט ומספק את הסיוע המנהלי הנדרש במהלך לימודיו במרכז הבינתחומי. מנהל הסטודנטים מהווה חוליה מקשרת בין הסטודנט לבין גורמים שונים במרכז, לרבות דיקנים, מרצים, יחידות מנהלה, ועוד.

מיכל בן יהודה

ראש מנהל הסטודנטים

מענה טלפוני וקבלת קהל