חטיבה 1 - אנרגיה

אספקת אנרגיה, באופן מקיים, בכמות מספקת ובאיכות טובה היא אחד מאתגרי המאה ה 21. אנרגיה זמינה, אמינה, זולה ומקיימת מאפשרת נגישות למים ולמזון והיא חיונית לשירותי בריאות וחינוך מודרניים. החטיבה בנושאי אנרגיה תבחן אתגרים אלו מפרספקטיבה חברתית-כלכלית-טכנולוגית, ומזווית גלובאלית ומקומית, תוך התייחסות לצורך הדחוף להתמודד עם שינוי האקלים, התדלדלות המשאבים וגידול האוכלוסייה. בקורסי החטיבה יתמקדו הסטודנטים במשק האנרגיה אך יחשפו לקשרים הרבים שבין משק האנרגיה למשק המים, והמזון, להיבטים הקשורים לרגולציה על משאבים, לחידושים הטכנולוגיים בתחומי האנרגיה, לאתגרים הניהוליים, הפוליטיים והפרקטיים של ניהול המשאבים, להיבטים כלכליים ועוד. זיהוי האתגרים והקשיים יאפשר לזהות הזדמנויות וזירות שונות לפעולה, לפתרונות ולחדשנות טכנולוגית וניהולית.