פורום אופק למעורבות והשפעה בנושאי ביטחון וחברה מורכב מאנשי צה"ל הנמצאים בשירות פעיל ולומדים במסגרת תוכנית שירות לתואר ראשון באוניברסיטת רייכמן. הפורום הוקם בשנת 2006 והובל על-ידי דיקן ביה"ס לממשל דאז פרופ' רפי מלניק במטרה לקיים שיח לוחמים על חוויות מלחמת לבנון השנייה. כיום, כוללת פעילות הפורום סטודנטים מכל בתי הספר, המשרתים בקבע ובסדיר במגוון תפקידים בצבא.

מטרות הפורום


  • מטרות הפורום הן העשרה ופיתוח בסוגיות השונות בחברה הישראלית, חיזוק הקשר ושיתוף הפעולה בין אוכלוסיית הפורום לבין סגל המרכז ושיפור תנאי הלמידה של הסטודנטים.
  • בכל שנה יתקיימו כארבעה מפגשים, חלקם סיורים, שמהותם העשרה והרחבת הידע, תוך קיום שיח פתוח בין הסטודנטים במרכז, במטרה לבנות תשתית לבניית יוזמות ושיתופי פעולה נוספים.

הגדרת חבר פורום אופק


  • חבר ב"פורום אופק" הינו איש קבע סדיר אשר יצא לתוכנית לימודים במהלך שירותו הצבאי.
  • סטודנט "אופק" זכאי לכלל הזכויות המופיעות עבור אנשי המילואים המופיעות בתקנון אוניברסיטת רייכמן ומטעם אגודת הסטודנטים במרכז, למעט 2 נ"ז.
  • חבר בפורום אופק יוכר ככזה רק אם משתייך למדור לומדים באגף כוח אדם הכלל צה"לי, והוא הינו היחידי אשר מאשר את סטטוס הסטודנט ככזה.

הנחת מנהיגות תואר ראשון ממשל - סטודנטים בתוכנית לימודים מצה"ל


על מנת לטפח את המשרתים בכוחות הביטחון וכחלק מהחזון להכשיר את מנהיגות העתיד של החברה הישראלית, מעניקה אוניברסיטת רייכמן הנחה בגובה 25% משכר לימוד לקצינים/ות ומפקדים/ות היוצאים לתוכנית לימודים במהלך שירותם הצבאי, אשר הפגינו יכולות מנהיגות. ההנחה תינתן לסטודנטים בתוכנית התואר הראשון בממשל, בכפוף לקריטריונים של ועדת ההנחות/הזכאות.

למידע ובירורים

למועמדים טרם תחילת הלימודים יש לפנות אל מדור רישום

למידע ובירורים

לאחר הקבלה ללימודים ניתן לפנות לזוהר שמיר