אודות תוכנית רבין למנהיגות

מטרתה של תוכנית רבין למנהיגות הינה להכשיר סטודנטים באוניברסיטת רייכמן למנהיגות ערכית במגזר החברתי-ציבורי בישראל, מתוך מטרה לקדם את מדינת ישראל אל עבר השגת היעד של חברת מופת.

 


 

תוכנית רבין למנהיגות RLP – Rabin Leadership Program  מקנה לסטודנטים לתואר ראשון, מכל בתי הספר באוניברסיטת רייכמן, כלים תיאורטיים והתנסות מעשית בהנהגת והנעת פעילות חברתית-קהילתית-חינוכית, תוך ליווי צמוד וקבלת משוב מתמשך על פעולתם.

הסטודנטים שישתתפו בתוכנית ייבחרו בקפידה בסיום שנת הלימודים השנייה שלהם באוניברסיטת רייכמן, (בבית ספר למשפטים- התוכנית פתוחה גם לסטודנטים שסיימו שנה ג') ולאחר מכן יעברו ביחד תוכנית חדשנית של שני סמסטרים (ושתי סדנאות במהלך שנה"ל) בנושא מנהיגות, במקביל להמשך לימודיהם הרגילים.

 

בהלימה עם עקרונות האוניברסיטה התוכנית הינה בינתחומית במהותה, מתוך אמונה שמנהיגות חברתית נכונה חייבת לשאוב השראה מתחומי ידע שונים ומגוונים, הבנה עמוקה של תהליכים אנושיים-חברתיים, והתמודדות עם לחצים תקשורתיים ופוליטיים תוך התבססות על מטען ערכים הולם. על בסיס ההנחה כי מנהיגות מתפתחת מתוך עשייה והתנסות מעשית, יושם דגש בתוכנית  על החיבור שבין תיאוריה למעשה ומתוך כך גם על השלבים להפיכת רעיון ויוזמה לפעילות חברתית משמעותית. לאורך התוכנית, יושם דגש על ליווי והנחיה תוך כדי פעולה, מתוך כוונה שחלק גדול מתהליך הלמידה של משתתפי הקורס יתבסס על התנסות מעשית תוך ניתוח ומשוב על פעילותם בפרויקטים השונים.

 

על מנת ליישם עקרונות אלו בתוכנית, יהיה שילוב בין ההרצאות התיאורטיות למפגש ולמידה מתהליכים ופרויקטים קיימים הבולטים בתרומתם לקידום החברה בישראל. בשיתוף עם הדמויות והמנהיגים המובילים את אותם פרויקטים ובסיוע יזמים חברתיים וליווי אישי של סגל התוכנית ישובצו הסטודנטים לצוותי עבודה שיקימו ויובילו פרויקט חברתי-חינוכי תוך ניתוח והבנה של תהליכים, מבנים ודרכי הנעה והובלה. תוצאות הליווי והניתוח של כל פרויקט יידונו במסגרת מפגשים עם כלל הסטודנטים וסגל התוכנית על מנת לאפשר הפריה הדדית וחשיפה מרבית לניסיון המצטבר.


 

בכל שאלה נוספת ניתן לפנות למנהל התוכנית,
נדב בן יהודה במייל: nadav.benyehuda@idc.ac.il
או בטלפון: 09-9527689; 054-6313324