מפגשים ואירועים - תכנית רבין למנהיגות

 

כחלק מהתוכנית, הסטודנטים לוקחים חלק במפגשים, סמינרים ואירועים רבים אשר מהווים חלק בלתי נפרד מתוכנית ההכשרה שלהם. בעמוד זה תחשפו לחלק מהאירועים של התוכנית.