תוכנית צבי מיתר לחדשנות טכנולוגית מעניקה לסטודנטים מצטיינים המשתתפים בה הזדמנות ייחודית להיחשף ולבחון את ההשלכות המשפטיות, האתיות, הכלכליות והחברתיות הנובעות מהחדשנות הטכנולוגית ככלל ומטכנולוגיות חדשות ומתפתחות בפרט.

אודות התוכנית


  • סטודנטים שייבחרו לתוכנית יעברו הכשרה אקדמית וסדנאות בתחומי המדע והטכנולוגיה, ויזכו לשמוע הרצאות אורח של בכירים ומומחים במשק העוסקים בטכנולוגיה, משפט וממשל. הסטודנטים יזכו להשתתף בסיורים ייחודים במסגרתם יפגשו עם דמויות מפתח בתחום ההייטק, ביו-טק וגרין-טק.
  • התוכנית משלבת עבודת מחקר, כתיבת מאמרים מדעיים וניירות עמדה. כמו כן, כוללת התוכנית הכנת בקשות הצטרפות כידיד בית משפט וקידום הצעות חוק במטרה לפעול להעלאת המודעות הציבורית, תוך לווי צמוד וקבלת משוב מתמשך.

 

* התוכנית אינה מצויינת על גבי תעודת התואר, אלא בספח נלווה.

מאפייני התוכנית


  • התוכנית הינה שנתית ונלמדת בשפה האנגלית ומיועדת לסטודנטים מצטיינים מכלל בתי הספר בשנה האחרונה ללימודיהם ולסטודנטים למשפטים בשנה השלישית והרביעית ללימודיהם.
  • הקבלה לתוכנית נעשית על בסיס הישגים אקדמיים ואישיים ומותנית בריאיון אישי.
  • על סטודנטים אשר מבקשים לקחת חלק בתוכניות אלה לוודא שתוכנית לימודיהם העיקרית מאפשרת זאת וכי הם עומדים בדרישות התוכנית.