• טרום שנת הלימודים

  שבוע היכרות

  והתמצאות

  03-08/08/21

  מיום ג', כ"ה באב עד יום א', ל' באב

 • סמסטר א'

  תחילת סמסטר א'

  פתיחת שנת הלימודים לסטודנטים שנים ב', ג', ד'

  10/10/21

  יום א', ד' בחשון

 • טקס הענקת תארים

  (מחזור 2019)

  13/10/21

  יום ד', ז' בחשון

 • יום הזיכרון ליצחק רבין

  ז"ל, מועד טקס זיכרון יימסר בהמשך

  18/10/21

  יום ב', י"ב בחשון

 • טקס הענקת תארים

  (מחזור 2020)

  19/10/21

  יום ג', י"ג בחשון

  הלימודים מסתיימים בשעה 13:00

 • חופשת חנוכה

  05/12/21

  יום א', א' בטבת

 • סיום סמסטר א'

  07/01/22

  יום ו', ה' בשבט

 • תחילת תקופת בחינות

  סמסטר א'

  09/01/22

  יום א', ז' בשבט

 • סמסטר ב'

  תחילת סמסטר ב'

  27/02/22

  יום א', כ"ו באדר

 • חופשת פורים

  17/03/22

  יום ה', י"ד באדר ב

 • חופשת פסח

  10-23/04/22

  מיום א', ט' בניסן עד יום ש', כ"ב בניסן

 • חזרה ללימודים

  24/04/22

  יום א', כ"ג בניסן

 • ערב יום השואה

  הלימודים יסתיימו בשעה 17:15

  27/04/22

  יום ד', כ"ו בניסן

 • טקס יום השואה

  הטקס יתקיים בין השעות 9:45-10:30. הלימודים יופסקו במהלך הטקס

  28/04/22

  יום ה', כ"ז בניסן

 • טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

  לחללי מערכות ישראל

  03/05/22

  יום ג', ב' באייר

  הטקס יתקיים בין השעות 10:30-11:15. הלימודים יופסקו במהלך הטקס

 • ערב יום הזיכרון

  לחללי מערכות ישראל

  03/05/22

  יום ג', ב' באייר

  הלימודים יסתיימו בשעה 17:15

 • יום הזיכרון

  לחללי מערכות ישראל

  04/05/22

  יום ד', ג' באייר

  אין לימודים

 • יום העצמאות

  אין לימודים

  05/05/22

  יום ה', ד' באייר

 • טקס יום הזיכרון

  ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

  29/05/22

  יום א', כ"ח באייר

  הטקס יתקיים בין השעות 10:30-11:15. הלימודים יופסקו במהלך הטקס

 • טקס הענקת תארים

  (מחזור 2021)

  31/05/22

  יום ג', א' בסיון

  התאריך עתיד להשתנות. הלימודים מסתיימים בשעה 15:15

 • טקס עמיתי כבוד

  והוקרה לחוקרים ומרצים מצטיינים

  02/06/22

  יום ה', ג' בסיון

  התאריך עתיד להשתנות. הלימודים מסתיימים בשעה 17:15

 • חופשת שבועות

  אין לימודים

  05/06/22

  יום א', ו' בסיון

 • סיום סמסטר ב'

  10/06/22

  יום ו', י"א בסיון

 • תחילת תקופת בחינות

  סמסטר ב'

  12/06/22

  יום א', י"ג בסיון

 • סמסטר קיץ

  תחילת סמסטר קיץ

  17/07/22

  יום א', י"ח בתמוז

 • סיום סמסטר קיץ

  02/09/22

  יום ו', ו' באלול

 • תחילת סמסטר קיץ

  MA ממשל

  10/07/22

  יום א', י"א בתמוז

 • סיום סמסטר קיץ

  MA ממשל

  26/08/22

  יום ו', כ"ט באב

 • תחילת סמסטר קיץ

  MA משפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית

  17/07/22

  יום א', י"ח בתמוז

 • סיום סמסטר קיץ

  MA משפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית

  16/09/22

  יום ו', כ' באלול

 • תחילת סמסטר קיץ

  תואר ראשון LL.B. במשפטים במסלול ישיר לתואר שני

  17/07/22

  יום א', י"ח בתמוז

 • סיום סמסטר קיץ

  תואר ראשון LL.B. במשפטים במסלול ישיר לתואר שני

  16/09/22

  יום ו', כ' באלול

 • תחילת תקופת בחינות

  סמסטר קיץ

  04/09/22

  יום א', ח' באלול

 • תחילת שבוע היכרות

  והתמצאות תשפ"ג

  23/10/22

  יום א', כ"ח בתשרי

 • תחילת סמסטר א'

  תשפ"ג

  30/10/22

  יום א', ה' בחשון