• שבוע היכרות והתמצאות

  שבוע היכרות והתמצאות

  פתיחת שנת הלימודים לסטודנטים שנה א'

  23-28/10/22

  מיום א', כ"ח בתשרי עד יום ו', ג' בחשון

 • סמסטר א'

  תחילת סמסטר א'

  פתיחת שנת הלימודים לסטודנטים שנים ב', ג', ד'

  30/10/22

  יום א', ה' בחשון

 • שבתון עקב בחירות

  אין לימודים

  01/11/22

  יום ג', ז' בחשון

 • יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל

  מועד טקס זיכרון יימסר בהמשך

  06/11/22

  יום א', י"ב בחשון

 • חופשת חנוכה

  אין לימודים

  25/12/22

  יום א', א' בטבת

 • סיום סמסטר א'

  27/01/23

  יום ו', ה' בשבט

 • תחילת תקופת בחינות סמסטר א'

  29/01/23

  יום א', ז' בשבט

 • סמסטר ב'

  תחילת סמסטר ב'

  19/03/23

  יום א', כ"ו באדר

 • חופשת פסח

  אין לימודים

  02-14/04/23

  מיום א', י"א בניסן עד יום ו', כ"ג בניסן

 • חזרה ללימודים

  16/04/23

  יום א', כ"ה בניסן

 • ערב יום השואה

  הלימודים יסתיימו בשעה 17:15

  17/04/23

  יום ב', כ"ו בניסן

 • טקס יום השואה

  הטקס יתקיים בין השעות 9:45-10:30. הלימודים יופסקו במהלך הטקס

  18/04/23

  יום ג', כ"ז בניסן

 • טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

  הטקס יתקיים בין השעות 10:30-11:15. הלימודים יופסקו במהלך הטקס

  24/04/23

  יום ב', ג' באייר

 • ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

  הלימודים יסתיימו בשעה 17:15

  24/04/23

  יום ב', ג' באייר

 • יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

  אין לימודים

  25/04/23

  יום ג', ד' באייר

 • יום העצמאות

  אין לימודים

  26/04/23

  יום ד', ה' באייר

 • טקס יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

  הטקס יתקיים בין השעות 10:30-11:15. הלימודים יופסקו במהלך הטקס

  18/05/23

  יום ה', כ"ז באייר

 • חופשת שבועות

  אין לימודים

  25-26/05/23

  מיום ה', ה' בסיון עד יום ו', ו' בסיון

 • טקס הענקת תארים (מחזור 2022)

  הלימודים יסתיימו בשעה 15:15

  06/06/23

  יום ג', י"ז בסיון

 • טקס עמיתי כבוד והוקרה לחוקרים ומרצים מצטיינים

  הלימודים יסתיימו בשעה 17:15

  08/06/23

  יום ה', י"ט בסיון

 • יום הסטודנט

  תאריך טרם נקבע, יפורסם בהמשך

 • סיום סמסטר ב'

  30/06/23

  יום ו', י"א בתמוז

 • תחילת תקופת בחינות סמסטר ב'

  02/07/23

  יום א', י"ג בתמוז

 • סמסטר קיץ

  תחילת סמסטר קיץ תואר ראשון LL.B. במשפטים במסלול ישיר לתואר שני

  23/07/23

  יום א', ה' באב

 • תחילת סמסטר קיץ MA משפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית

  23/07/23

  יום א', ה' באב

 • תחילת סמסטר קיץ MA ממשל

  30/07/23

  יום א', י"ב באב

 • תחילת סמסטר קיץ

  06/08/23

  יום א', י"ט באב

 • סיום סמסטר קיץ MA ממשל

  08/09/23

  יום ו', כ"ב באלול

 • סופשבוע לוגיסטיקה

  כל ההוראה ושאר פעילויות הקמפוס יתקיימו בזום בלבד. לא תתאפשר הוראה או פעילויות ואירועים פרונטליים

  07-08/09/23

  מיום ה', כ"א באלול עד יום ו', כ"ב באלול

 • סיום סמסטר קיץ

  14/09/23

  יום ה', כ"ח באלול

 • תחילת תקופת בחינות סמסטר קיץ

  19/09/23

  יום ג', ד' בתשרי

 • סיום סמסטר קיץ MA משפטים, טכנולוגיה וחדשנות עסקית

  22/09/23

  יום ו', ז' בתשרי

 • סיום סמסטר קיץ תואר ראשון LL.B. במשפטים במסלול ישיר לתואר שני

  22/09/23

  יום ו', ז' בתשרי

 • שבוע היכרות והתמצאות תשפ"ד

  תחילת שבוע היכרות והתמצאות

  פתיחת שנת הלימודים לסטודנטים שנה א'

  15/10/23

  יום א', ל' בתשרי

 • סמסטר א' תשפ"ד

  תחילת סמסטר א' תשפ"ד

  22/10/23

  יום א', ז' בחשון