כיתות נגישות בבניין רדזינר-קיימות

SL101


 • מספר הכיתה במבנה - SL101
 • קוד כיתה בגלבוע - 158
 • מספר מקומות ישיבה - 160
 • מיקום שולחנות נגישים - שולחן קבוע בשורה האחרונה

 • במה נגישה לקשי הליכה - נגיש
 • במנה נגישה לכיסא גלגלים - רמפה לפי צורך
 • נגישות לכבדי שמיעה - נגיש
 • נגישות לכבדי ראייה - נגיש, אפליקציית מערכת שמע
 • הערות - עליית כיסא לבמה מקומה 1-, במה תונגש לכיסא גלגלים בהתראה של 24 שעות מראש

SL102


 • מספר הכיתה במבנה - SL102
 • קוד כיתה בגלבוע - 162
 • מספר מקומות ישיבה - 80
 • מיקום שולחנות נגישים - שולחן נייד בשורה האחרונה

 • במה נגישה לקשי הליכה - נגיש
 • במה נגישה לכיסא גלגלים - רמפה לפי צורך
 • נגישות לכבדי שמיעה - נגיש
 • נגישות לכבדי ראייה - נגיש
 • הערות - רמפה לבמה בכיתה 103

SL103


 • מספר הכיתה - SL103
 • קוד כיתה בגלבוע - 163
 • מספר מקומות ישיבה - 80
 • מיקום שולחנות נגישים - שולחן נייד בשורה האחרונה

 • במה נגישה לקשי הליכה - נגיש
 • במה נגישה לכיסא גלגלים - רמפה לפי צורך
 • נגישות לכבדי שמיעה - נגיש
 • נגישות לכבדי ראייה - נגיש
 • הערות - רמפה בארון

SL201


 • מספר הכיתה במבנה - SL201
 • קוד כיתה בגלבוע - 159
 • מספר מקומות ישיבה - 160
 • מיקום שולחנות נגישים - שולחן קבוע בשורה האחרונה

 • במה נגישה לקשי הליכה - נגיש
 • במה נגישה לכיסא גלגלים - רמפה לפי צורך
 • נגישות לכבדי שמיעה - נגיש
 • נגישות לכבדי ראייה - נגיש, אפליקציית מערכת שמע
 • הערות - במה תונגש לכיסא גלגלים בהתראה של 24 שעות מראש

SL301


 • מספר הכיתה במבנה - SL301
 • קוד כיתה בגלבוע - 160
 • שם הכיתה - אין מידע
 • מספר מקומות ישיבה - 160

 • מיקום שולחנות נגישים - שולחן קבוע בשורה האחרונה
 • במה נגישה לקשי הליכה - נגיש
 • במה נגישה לכיסא גלגלים - רמפה לפי צורך
 • נגישות לכבדי שמיעה - נגיש
 • נגישות לכבדי ראייה - נגיש, אפליקציית מערכת שמע
 • הערות - במה תונגש לכיסא גלגלים בהתראה של 24 שעות מראש

SL302


 • מספר הכיתה - SL302
 • קוד כיתה בגלבוע - 164
 • מספר מקומות ישיבה - 80
 • מיקום שולחנות נגישים - שולחן נייד בשורה האחרונה

 • במה נגישה לקשי הליכה - נגיש
 • במה נגישה לכיסא גלגלים - רמפה לפי צורך
 • במה נגישה לכבדי שמיעה - נגיש
 • נגישות לכבדי ראייה - נגיש
 • מיקום אחסון הכיסאות / השולחנות המותאמים - כיתה מצולמת
 • הערות - רמפה לבמה בכיתה 103

SL310


 • מספר הכיתה במבנה - SL310
 • קוד כיתה בגלבוע - 169
 • שם הכיתה - חדר ישיבות משפטים
 • מספר מקומות ישיבה - 10

 • במה נגישה לקשי הליכה - אין במה
 • במה נגישה לכיסא גלגלים - אין במה
 • נגישות לכבדי שמיעה - נגיש
 • נגישות לכבדי ראייה - נגיש
 • מיקום אחסון הכיסאות / השולחנות המותאמים - נגיש

SL401


 • מספר הכיתה במבנה - SL401
 • קוד כיתה בגלבוע - 161
 • מספר מקומות ישיבה - 160
 • מיקום שולחנות נגישים - שולחן קבוע בשורה האחרונה

 • במה נגישה לקשי הליכה - נגיש
 • במה נגישה לכיסא גלגלים - רמפה לפי צורך
 • נגישות לכבדי שמיעה - נגיש
 • נגישות לכבדי ראייה - נגיש, אפליקציית מערכת שמע
 • הערות - במה תונגש לכיסא גלגלים בהתראה של 24 שעות מראש

SL402


 • מספר הכיתה במבנה - SL402
 • קוד כיתה בגלבוע - 165
 • מספר מקומות ישיבה - 80
 • מיקום שולחנות נגישים - שולחן נייד בשורה האחרונה

 • במה נגישה לקשי הליכה - נגיש
 • במה נגישה לכיסא גלגלים - רמפה לפי צורך
 • נגישות לכבדי שמיעה - נגיש
 • נגישות לכבדי ראייה - נגיש
 • הערות - רמפה לבמה בכיתה 103

לובי בניין רדזינר קיימות


 • מספר הכיתה במבנה - לובי בניין רזדינר קיימות
 • קוד כיתה בגלבוע - 172
 • במה נגישה לקשי הליכה - אין במה
 • במה נגישה לכיסא גלגלים - אין במה

 • נגישות לכבדי שמיעה - נגיש
 • נגישות לכבדי ראייה - נגיש
 • מיקום אחסון הכיסאות / השולחנות המותאמים - נגיש