הנחיות לקבלת התאמות על רקע רפואי למתקבלים חדשים ללימודים

 

 

 

 


סטודנטים עם מוגבלויות ומחלות כרוניות:


מועמדים שמימשו את הקבלה ללימודים, ויחלו לימודים באוקטובר 2022 (כולל סטודנטים במכינות ובקורס מיון) יכולים למלא 'טופס בקשה להתאמות על רקע רפואי' ולצרף אישורים מרופאים מומחים בלבד הכוללים גם היסטוריה רפואית רלוונטית.

 

 

מועד הגשה


מתקבלים חדשים ללימודים יכולים למלא בתחנת המידע 'טופס בקשה להתאמות על רקע רפואי' ולצרף אישורים מרופאים מומחים בלבד הכוללים גם היסטוריה רפואית רלוונטית עד היום הראשון ללימודים.

 

 

סטודנטים עם מוגבלויות שהנם גם עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב:


צריכים למלא במקביל בקשה להתאמות על רקע לקויות הלמידה בתחנת המידע לנרשם בתפריט 'התאמות' ולבחור ב "ליקויי למידה, התאמות". זאת לא יאוחר מהיום הראשון לסמסטר א'.

 

 

סטודנטים שהגישו באיחור:


מי שלא הספיק להגיש בקשה להתאמות עד התאריך הקובע יוכל להעלות את בקשתו דרך כפתור "נגישות" שבמרכז האישי, ובקשתו (לרבות ערעור אם יוגש) תטופל בהתאם לאילוצי האוניברסיטה.

 

 

 

במקרים החריגים הבאים:

 

  1. סטודנטים שהתקבלו ללימודים מאוחר דהיינו, שהתקבלו ללימודים במהלך החודש לפני יום תחילת סמסטר א'.
  2. סטודנטים עם מקרים חריגים לפי תקנון הלימודים.
  3. סטודנטים עם מגבלה רפואית זמנית שאינה בעלת היסטוריה רפואית.


תתכנס ועדה לנושא התאמות על רקע רפואי חודש לאחר תחילת כל סמסטר ובמידת הצורך תתכנס הועדה פעם נוספת במהלך החודש האחרון לסמסטר.

במקרים החריגים המפורטים לעיל בלבד ולצורך דיון בוועדת חריגים על הסטודנט יהיה למלא 'בקשת התאמות' בתחנת המידע לסטודנט .

 

 

 

סטודנטים שקיבלו תנאים מותאמים על תנאי (למכינות או לקורס מיון) במהלך 2022:

 


חייבים למלא 'בקשה להתאמות על רקע רפואי' כפי שמפורט בעמוד זה לצורך קבלת התאמות גם במהלך לימודיהם.

 

 

ניתן לבקש עזרה במילוי הטפסים אצל רכזת אדמיניסטרטיבית של מרכז הנגישות בכתובת המייל negishut@idc.ac.il