טופס הסכמה מדעת לקביעת פגישה אישית

אנא קראו בעיון וחתמו בסוף העמוד

לקביעת פגישה:

מה נלמד?

פגישה אישית להקניית מיומנויות למידה אקדמיות -  נלמדים כלים וטכנולוגיות ללמידה יעליה יותר והתמודדות עם קשיים המלווים את הסטודנט בעל לקויות למידה. הדגש הוא על יישום ותרגול ועל –כן מדובר בתהליך הנבנה ומותאם אישית. קבלת השירות מותניית בהסכמתו של הסטודנט המעוניין בשירות, באמצעות חתימתו על טופס הסכמה זה.


 

תהליך למידה ומספר פגישות

מספר פגישות במרכז הנו אישי ותלוי תהליך ועבודה משותפת של המורה והסטודנט. במקרים של עומס תינתן עדיפות לסטודנטים שנה א' או כאלו שטרם קיבלו פגישות במרכז. ההחלטה בנוגע למס' הפגישות הנה מקצועית ותינתן ע"י שיקול דעת המורות במרכז.

חיסיון

הפנייה לשירות והקניית מיומנויות למידה אקדמיות יישמרו בסודיות מלאה ולא יועברו לכל גורם בבינתחומי הרצליה או מחוצה לו, אלא אם הפונה נותן הרשאה בכתב חתומה על ידו. 


ידוע לי ששליחת טופס זה כמוה כהתחייבות לנצל את השעה שנקבעה לי.

 

ביטול פגישה

 ידוע לי כי אם לא אוכל להגיע לפגישה אישית שנקבעה עבורי, עליי להודיע זאת בכתב (בדוא"ל) למורה עמה נקבעה הפגישה ובנוסף למייל:  negishut@runi.ac.il לא יאוחר מ-48 שעות קודם לכן.


הערה: סטודנט אשר לא יגיע ליותר מפגישה אחת ולא יודיע על כך מראש – לא יוכל להמשיך בפעילות במרכז בטרם יתקיים בירור עם מנהלת המרכז.

 

שמירת המידע

המידע שנאסף במסגרת השירות הוא לצורך מתן תמיכה אקדמית והקניית מיומנויות למידה אקדמיות, וכל זאת בהסכמת הפונים לשירות. ככלל, המידע על אודות הסטודנט יישמר עד תום תקופת ההתיישנות.

 

מה המידע שנאסף

נאסף סיכום תוכן פגישה מיומנויות למידה אקדמיות כולל   שם פרטי ומועד הפגישה וסיכום תהליך הקניית מיומנויות למידה אקדמיות.

 

הזכות לעיון במידע

סטודנט המבקש לעיין במידע שנאסף עליו, לממש את יתר זכויותיו או לחזור בו מההסכמה מדעת לטיפול, יכול לעשות זאת באמצעות פנייה בכתב לרכזת אדמיניסטרטיבית במרכז הנגישות בדוא"ל negishut@runi.ac.il

 

 

 

הנני מתחייב כי:

  1.  אני מסכים לכך שבמידת הצורך, צוות מרכז לנגישות טיפוח כישורי למידה יעיין בדו"ח האבחון שלי, שהוגש לדיקאן הסטודנטים.
  2.  ידוע לי כי אורך הפגישה הוא 50 דקות.
  3. ידוע לי ששליחת טופס זה כמוה כהתחייבות לניצול השעה שנקבעה לי.

קראתי ואני מסכים לכול האמור בטופס זה