טופס שימוש במרכז לאה ונפתלי לנגישות וטיפוח כישורי למידה

 

 

 

נהלים מיוחדים לתקופת הקורונה:


יש לעקוב אחר הנהלים המשתנים מעת לעת ומתפרסמים על ידי אוניברסיטת רייכמן.
החללים יהיו פתוחים בימים א'-ה' בין 08:00-23:00 וביום ו' 08:00-16:00

 

 

 

בנוסף לנהלים הקבועים של מרכז הנגישות:

 

  1. ידוע לי כי המרכז מיועד רק לסטודנטים המוכרים ע"י דיקן הסטודנטים כסטודנטים עם לקויות למידה והפרעות קשב, סטודנטים עם מגבלה פיזית, נפשית, חושית או קוגניטיבית, וכן סטודנטים המתמודדים עם מגבלה רפואית זמנית או קבועה שהינה בעלת השלכות תפקודיות הקשורות בלמידה.
  2.  ידוע לי שהקוד שניתן לי הינו אישי ולא ניתן להעברה לסטודנטים אחרים מלבדי.
  3.  הנני מתחייב לשמור על כלל הציוד במרכז ולשמור על השקט במתחם וסביבתו ולאפשר תנאי לימוד הולמים - לא ניתן ללמוד בקבוצות.
  4.  הנני מתחייב לא להכניס דברי אוכל ושתייה למתחם המרכז.
  5.  ידוע לי כי במקום מופעלות מצלמות ביטחון, וכי אין המרכז נושא באחריות על אובדן חפצים אישיים לרבות טלפונים ומחשבים אישיים אשר הושארו במרכז ללא השגחה.
  6.  השימוש במתקני המולטימדיה במרכז אינם מיועדים ואסורים לשימוש אישי.
  7.  הנני מתחייב לא להשתמש במטבחון.
  8.  ידוע לי שלא ניתן לשמור מקום ע"י השארת ציוד​.
  9.   ידוע לי שיש לאפשר לצוות הניקיון והאחזקה לנקות את המרכז בכל זמן המתאים להם.
  10.   בכפוף לנהלי אוניברסיטת רייכמן ידוע לי כי עלי להזדהות בפני אנשי צוות המרכז במידה ואתבקש לכך.  

 

 

 


הפרת סעיף תיחשב כעבירת משמעת ותידון ע"פ תקנון אוניברסיטת רייכמן

בחתימה זו אני מסכים לכל הסעיפים הנ"ל: