התאמות והנגשה על רקע רפואי

אוניברסיטת רייכמן מסייעת לסטודנטים עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, או מחלות כרוניות אשר הינן בעלות השלכות על תפקודי הלמידה של הסטודנט.

 • התאמות ניתנות על סמך חוות דעת של רופאים מומחים בלבד. חוות הדעת חייבת לכלול את השפעת המחלה/מוגבלות על תפקודיים אקדמיים. חוות הדעת צריכה לכלול היסטוריה רפואית רלוונטית ועדכנית. הנחיות מפורטות נמצאות בטופס בקשה להתאמות. יתקבלו מסמכים רפואיים בשפה עברית או אנגלית בלבד.
 • ניתן לבקש עזרה במילוי הטפסים אצל רכזת אדמיניסטרטיבית של מרכז הנגישות בדוא"ל negishut@runi.ac.il
 • התנאים המותאמים הניתנים באוניברסיטת רייכמן הם אך ורק כאלו שאינם משנים בצורה מהותית את אופי הבחינה, היקף החומר הנכלל בה, או מהות הדרישה מהנבחנים . ההחלטה על ההתאמות שיינתנו מסורה לאוניברסיטה.
 • יש לשים לב - על מנת שכל סטודנט יוכל לקבל את ההתאמה לה הוא זקוק, יש להגיש את הבקשות עד למועדים המפורסמים בעמוד זה ובפרסומים לסטודנטים. מומלץ להגיש את הבקשה מוקדם ככל האפשר.
 • מרכז הנגישות עושה כל מאמץ על מנת לספק מענה מקצועי ונאמן לקהל הסטודנטים הפונים לשירותיו. יחד עם זאת, אין באפשרות המרכז להבטיח מענה לפניות שמגיעות באיחור.

ערעור על החלטה בגין התאמות על רקע רפואי

 • הערעור על החלטה בדבר התאמות יידון בוועדת ערר הפועלת מטעם האוניברסיטה. חברי הוועדה כוללים נציג דקאנט הסטודנטים, נציג מרכז הנגישות ונציג נוסף מטעם המוסד.
 • הסטודנט רשאי לערער על החלטה בנוגע להתאמות תוך 15 יום מהיום בו נשלחה אליו ההודעה לדוא"ל של אוניברסיטת רייכמן בלבד. הערעור על ההחלטה צריך להיות מנומק היטב ומבוסס.
 • טופס הערעור נמצא במרכז האישי תחת אייקון נגישות.
 • סטודנט המעוניין להופיע לפני ועדת הערר יציין זאת בטופס ויופיע לפני הועדה במועד ובמקום שתקבע הועדה. סטודנט רשאי לבוא לדיון בערר עם אדם מטעמו, חובה לציין זאת בטופס הערעור. הודעה על המועד בו על הסטודנט להגיע לוועדה תישלח בדוא"ל. היה והסטודנט לא הופיע לוועדה, תתקבל החלטה בהיעדרו.
 • יש לשים לב כי במסגרת הדיון בערעור, רשאית ועדת הערר לבחון מחדש את כל ההתאמות שניתנו לסטודנט, ולקבוע התאמות אחרות ו/או לבטל התאמות שניתנו.
 • החליטה הועדה לקבל או לדחות את הערעור, ההחלטה והנימוק בגינה יישלחו לסטודנט וההחלטה תהיה סופית. ההחלטה תישלח בדוא"ל בתוך 30 ימים מיום הגשת הערעור.