אפשרויות תשלום

השירותים הניתנים במרכז לאה ונפתלי בן יהודה לנגישות וטיפוח כישורי למידה מסובסדים ועבור מרביתם נדרש תשלום סמלי בלבד. התשלום שייגבה מהסטודנטים יחזור במלואו להרחבה ולשיפור של המרכז לנגישות וטיפוח כישורי למידה!

​מתי יש לשלם?

יש לשלם מראש עבור כול פעילות במרכז, ולשמור  את הקבלה על התשלום.
שימו לב - לא יתקבל לפגישה סטודנט אשר לא שילם עבורה מראש‏.

כיצד ניתן לשלם?

  1.  בכרטיס אשראי בעמוד זה.


 

חוב בתשלום לשירותי המרכז- נוהל

סטודנט אשר נושא חוב בתשלום לאחד משירותיי המרכז לא יוכל להנות משירותיי המרכז האחרים עד להסדרת החוב.
במקרה של חוב שאינו מוסדר ולפי החלטת דיקאן הסטודנטים יתווסף החוב לשכ"ל של הסטודנט.

  • תוכנית שורשים


    תשלום עבור תוכנית שורשים