יצירת קשר עם דיקנאט הסטודנטים

ד"ר עדי קול

דיקנית הסטודנטים

שיר פאר

מנהלת לשכת הדיקנית

גלית צבי

סגנית דיקנית הסטודנטים (מלגות, סיוע כלכלי ומעורבות חברתית)

רות ריזל

מנהלת השירות הפסיכולוגי ומדריכה

שרון דנאי ערב

פסיכולוגית קלינית

רייצ'ל טומס

מנהלת מרכז לאה ונפתלי בן יהודה לנגישות וטיפוח כישורי למידה

מיטל חצרוני

רכזת אדמיניסטרטיבית, השירות הפסיכולוגי

רויטל רז

רכזת הנגשה אקדמית, מרכז לנגישות וטיפוח כישורי למידה

ד"ר אדוה (אדי) גדרון

אסטרטגיות למידה, מרכז לנגישות וטיפוח כישורי למידה

דפנה אינגרם

רכזת אדמיניסטרטיבית, מרכז לנגישות וטיפוח כישורי למידה