כולנא

 

 

תוכנית "כולנא" הוקמה באוניברסיטת רייכמן על-ידי דקנאט הסטודנטים, על מנת לתת מענה לאתגרים העומדים בפני הסטודנטים מהחברה הערבית.

 


התוכנית מעניקה כלים ומיומנויות לסטודנטים הן במישור האקדמי (הלימודי והלוגיסטי) והן במישור החברתי.

"כולנא" שואפת ליצור תחושת שייכות והזדמנויות לשילוב והצלחה באוניברסיטת רייכמן ובחברה הישראלית.

המעבר מהתיכון לאקדמיה משמעותי לכל צעיר וצעירה במדינת ישראל, אבל לצעירים מהחברה הערבית המעבר עלול להתחיל בהלם תרבותי בשל פערי גיל, שפה ותרבות. תוכנית "כולנא" הוקמה במטרה להקל על תהליך הכניסה והשילוב באקדמיה וליצור חוויה משמעותית ורחבה יותר עבור כל סטודנט על אף הפער הראשוני.

 

 

התוכנית פועלת בשני רבדים עיקריים:


הראשון, מיועד לשנה א' בלבד, התוכנית מונה כ-12 חונכים משנים מתקדמות שפועלים אקדמית וחברתית עם הסטודנטים מהחברה הערבית על מנת להקל על כניסתם לעולם האקדמי בשנת הלימודים הראשונה. באמצעות מפגשים קבוצתיים וחניכה אישית, הסטודנטים רוכשים מיומנויות, אסטרטגיות למידה וכלים נוספים להתמודדות עם האתגרים בפניהם הם ניצבים.


השני, מיועד לשנים ב'-ד', ובהשתתפות 20 סטודנטים מהחברה הישראלית, שפועלים ומאמינים כי לכל אחד יש הזדמנות שווה להשפעה, הצלחה והגשמה ללא שיוך עדתי או תרבותי. הסטודנטים בתוכנית פועלים יחד בשיתוף פעולה למען השילוב ויצירת מקום המאפשר לסטודנט לחתור למצוינות לימודית ועשייה חברתית.

 

למידע נוסף ניתן לפנות במייל: kulna201920@gmail.com


התוכנית מזכה ב-2 נקודות זכות אקדמיות את הסטודנטים החונכים בשלב א' ואת כל הסטודנטים המשתתפים בשלב ב'.

הבהרה: סטודנטים שקיבלו בעבר נקודות זכות בעבור פעילות חברתית לא יהיו זכאיים לנקודות זכות.