כולנא

 

תוכנית "כולנא" הוקמה באוניברסיטת רייכמן על-ידי דקנאט הסטודנטים, על מנת לתת מענה לאתגרים העומדים בפני הסטודנטים מהחברה הערבית.

התוכנית מעניקה כלים ומיומנויות לסטודנטים הן במישור האקדמי (הלימודי והלוגיסטי) והן במישור החברתי.


התוכנית שואפת ליצור תחושת שייכות והזדמנויות לשילוב והצלחה באוניברסיטת רייכמן ובחברה הישראלית.


המעבר מהתיכון לאקדמיה משמעותי לכל צעיר וצעירה במדינת ישראל, אבל לצעירים מהחברה הערבית המעבר עלול להתחיל בהלם תרבותי בשל פערי גיל, שפה ותרבות. תוכנית "כולנא" הוקמה במטרה להקל על תהליך הכניסה והשילוב באקדמיה וליצור חוויה משמעותית ורחבה יותר עבור כל סטודנט על אף הפער הראשוני.


התוכנית מונה חונכים משנים מתקדמות שפועלים אקדמית וחברתית עם הסטודנטים מהחברה הערבית על מנת להקל על כניסתם לעולם האקדמי בשנת הלימודים הראשונה. במהלך התוכנית יתקיימו מפגשים של החונכים עם הסטודנטים, ליווי טלפוני, ואחת לתקופה בפורום מלא של כלל החונכים והסטודנטים.


מה שיעזור לסטודנטים לרכוש מיומנויות, אסטרטגיות למידה וכלים נוספים להתמודדות עם האתגרים בפניהם הם ניצבים.


התוכנית מזכה ב 2 נ"ז חברתי או מזכה בשעות מלגה.
הבהרה: סטודנטים שקיבלו בעבר נקודות זכות בעבור פעילות חברתית לא יהיו זכאיים לנקודות זכות.


לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל : kulna.a.idc@gmail.com