סטודנטים לקויי למידה/הפרעת קשב

אוניברסיטת רייכמן עושה ככל שביכולתה על מנת לסייע לסטודנטים לקויי למידה/הפרעת קשב וריכוז להשלים את לימודיהם כהלכה. לצורך כך היא פועלת למען איתורם המהיר, מתן תנאי בחינה מותאמים, וטיפוח כישורי הלמידה שלהם באמצעות הקניית אסטרטגיות הלמידה המרכזיות הנדרשות באקדמיה.

תנאי בחינה מותאמיםאוניברסיטת רייכמן מאפשרת לסטודנטים הסובלים מליקויי למידה/הפרעת קשב וריכוז להיבחן בתנאי בחינה מותאמים. מטרת התנאים המותאמים היא לצמצם ככל שניתן את השפעת ליקויי הלמידה/הפרעת הקשב והריכוז על הביצוע בעת הבחינה, בקרב אותם סטודנטים המאובחנים כלקויי למידה/הפרעת קשב, זאת תוך שמירה על מהימנות הבחינה ותקפותה. לפיכך, התנאים המותאמים הניתנים באוניברסיטת רייכמן ללקויי הלמידה/הפרעת קשב וריכוז הם אך ורק כאלו שאינם משנים בצורה מהותית את אופי הבחינה, היקף החומר הנכלל בה, או מהות הדרישה מהנבחנים (למשל: הבנה, יישום וכד'). קבלת תנאי בחינה מותאמים מותנית בהגשת אבחונים מתאימים לדיקאנט הסטודנטים.

 

שימו לב! קבלת תנאים מותאמים מותנית בכך שיוכח באבחון שליקויי הלמידה ו/או הפרעות הקשב והריכוז פוגעים במידה ניכרת בתפקודי הלמידה הבסיסיים של הסטודנט (קריאה, כתיבה, מתימטיקה וקשב וריכוז).

תנאי הבחינה המותאמים הנפוצים ביותר באוניברסיטת רייכמן הם: הארכת זמן בבחינה, הדפסה בעת בחינה, שימוש בדף נוסחאות ובמחשבון, שמיעת הבחינה באנגלית באמצעות המחשב, והתעלמות משגיאות כתיב בעת מתן ציון או הערכה.

 

סטודנטים שמבקשים לערער על החלטה בגין התאמות על רקע ליקויי למידה ו/או הפרעת קשב יכולים למלא טופס ערר ייעודי (ראו תיבה מטה).
ניתן להגיש ערר אך ורק על החלטה שהתקבלה אחרי הגשת האבחון. הועדה לא תדון בערעור על הגשה באחור של האבחון.